kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 22  Następna >

Kaszubskie Jeziora

13 June 2012r.

Ukształtowanie powierzchni krainy kaszubskich jezior nastąpiło w czwartorzędzie, tj. okresie geologicznym trwającym w przybliżeniu ostatni milion lat. Okres ten dzieli się na dwie epoki: plejstocenu — jak przyjęto nazywać epokę lodowcową, oraz holocenu, inaczej postglacjału, czyli epokę polodowcową, trwającą na terenie Pomorza od około 17 000 lat. W epoce lodowcowej nastąpiła inwazja olbrzymich mas lodu, które zsunąwszy się z gór Skandynawii ogarnęły między innymi cały prawie obszar Polski, wdzierając się aż w Sudety, Bramę Morawską i na Pogórze Karpackie. Następujące później ocieplenia, to znów ochłodzenia klimatu powodowały, że lód wycofywał się ku północy, czyli topniał, a z nawrotem zimna wracał znów na opuszczone tereny. Nawrotów tych było według niektórych badaczy trzy lub cztery i odpowiednia do tego ilość międzylodowcowych okresów ocieplenia nazywanych interglacjałami. Ostatni, najmłodszy postój lodowca, tzw. zlodowacenie bałtyckie albo glacjał


Pojezierze Kaszubskie

13 June 2012r.

Pojezierze Kaszubskie, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do najatrakcyjniejszych pod względem krajoznawczym obszarów naszego kraju. Od dziesiątków lat kraina ta odwiedzana jest rok rocznie przez licznych turystów pragnących poznać jej dzieje, zabytki, sztukę ludową, mieszkańców i ich zajęcia, a przede wszystkim malownicze krajobrazy, charakterystyczne ogromną ilością jezior, bogatą rzeźbą powierzchni i licznymi lasami. O wszystkich tych wartościach informujemy i adresujemy do turystów i krajoznawców.


Turystyka a zdrowie

13 June 2012r.

Upowszechnienie turystyki nie jest już tylko hasłem; staje się faktem dokonanym. Walory poznawcze i zdrowotne turystyki, to że jest znakomitym relaksem, wreszcie jej znaczenie pedagogiczne, są przez wszystkich uznane. Znany przewodnik Franciszka Mamuszki i Izabelli Trojanowskiej, autorów doświadczonych i znanych miłośników regionu pomorskiego, przedstawia najpiękniejszą część Pomorza: Pojezierze Kaszubskie w obrębie powiatów kartuskiego i kościerskiego. Obszar ten odznacza się niezwykłą malowniczością krajobrazu dzięki ogromnej ilości


Wycieczki piesze na pomorzu Krokowa, Kętrzyno

12 June 2012r.

WYCIECZKA: Wojtal — Odry — rezerwat kręgi kamienne — Miedźno — st. kol. Bąk (10 km) Z przyst. kol. Wojtal, leżącego 27 km na pd. od Kościerzyny, do wsi Wojtal i przeciąwszy Wdę skręcić w prawo (nie dochodząc do wsi Odry) na drogę leśną, która biegnie do Miedzna. Po 3 km marszu dochodzi się do wejścia, otoczonego drutem kolczastym, rezerwatu. Jest to niezmiernie ciekawy, jedyny — jeśli nie brać pod uwagę szczątków podobnego zabytku w Węsiorach — tego rodzaju obiekt archeologiczny w Polsce. Wewnątrz ogrodzenia, pośród rzadkiego sosnowego lasu znajduje się


Wycieczki piesze na pomorzu

12 June 2012r.

WYCIECZKA: Kartuzy — Zamkowa Góra — Kosy — Góra Tamowa — Chmielno — Garcz (11,5 km) Z Kartuz wyjście na pd. zach. drogą do Ręboszewa. 1,5 km Jez. Ciche. 2,5 km Zamkowa Góra (opis patrz trasa XI, str. 233). Po opuszczeniu rezerwatu skręt w prawo na drożynkę biegnącą stromo na wysoczyznę. 3,5 km Kosy. We wsi skręt w lewe odgałęzienie drogi i następnie skręt ku zach. na drogę prowadzącą przez lasy w stronę Chmielna. ;Po przejściu nią ok. 2 km droga osiąga zach.


Trasa Turystyczna Lębork- Łeba

12 June 2012r.

TRASA : Lębork — Bialogarda (15 km) — Wieko (18 km) — Łeba (29 km) Na całej trasie kursuje PKS. Z Lęborka wyjazd ul. Kossaka w kierunku pn. na drogę do Łeby. 2 km Nowa Wieś. Wieś, sklep, gosp., ośr. zdr. Jest to stara osada słowiańską, w której pobliżu, na wzniesieniu znajdował się gród obronny. Zachowało się tu kilka zabytkowych domów oraz stara zagroda (nr 123). Neogotycki kościół z 1847 r. Kilkaset metrów na wsch. od pn. krańca wsi wznosi się wzgórze Grodnik (57,7 m), na którym zapewne leżał wczesnośredniowieczny gród. 22 — Woj. gdańskie Tuż za wsią droga wspina się stromo na wysoczyznę i


Trasa Turystyczna Wejherowo, Puck

12 June 2012r.

TRASA: Wejherowo — Piaśnica (10 km) — Krokowa (23 km) Na całej trasie kursuje PKS. Trasa biegnie prawie cały czas przez Puszczą Darzlubską, Do zwiedzenia pamiątkowe miejsca historyczne.Z Wejherowa wyjazd w kierunku pn., uliczką rozpoczynającą się naprzeciw poewangelickiego, dwuw.ieżowego kościoła. Trasa przecina tor kol., następnie dolinę rzeki Redy, po czym wspinając się na wysoczyzną


Strona 3 z 22, < Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 22  Następna >