kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Wyspa Spichlerze

13 June 2013r.

Wyspa Spichlerze leży na wsch. od Starego Przedmieścia i Główne­go Miasta. Na niej kilka odbud. spichlerzy (wszystkie spalone 1945). Nowoczesny budynek hotelu "Novotel". Nad Nową Motławą 2 obronne baszty Bramy Stągiewnej 1517-19. Na pn. wyspa Ołowianka, gdzie Spichlerz Królewski zbud. 1621 (J. Strakowski), odbud. po 1945. Na wyspie Ołowiance w odbud. spichlerzach główna ekspozycja Central­nego Muzeum Morskiego. Dolne Miasto leży na wscl... od Nowej Motławy. Otoczone od pd. potężnym wieńcem fos i * bastionów XVII w. W ich ciągu Brama Żuławska 1628, Śluza Kamienna 1623 i * Brama Nizinna 1626. Przy ul. Elbląskiej gotycki kościół św. Barbary XIV-XV w. Na pl. Wałowym Mała Zbrojownia 1645. Ujście Motławy (1,9 km). Woda rozlewa się tu w czterech kierunkach. Za statkiem pozostało koryto Motławy, w prawo w tył — Martwa Wisła, przy której brzegu siedziba taboru Przedsiębiorstwa Robót Czerpal­nych i Podwodnych. Na wprost wyspa Ostrów. Z jej prawej strony Kanał Kaszubski, z lewej dalszy ciąg Martwej Wisły, nad którą stocznia. Z przystani obok Zielonej Bramy przez najstarszą część * portu gdańskiego nad Motławą, który obecnie nie ma już charakteru portu handlowego. Po lewej stronie wzdłuż brzegu bramy wodne Głównego Miasta: Chlebnicka, Mariacka, św. Ducha, Świętojańska i Straganiar- ska oraz Stary Żuraw i Baszta Łabędź. Po prawej na wyspie Ołowiance Spichlerz Królewski. Nieco powyżej Baszty Łabędź mur obronny', baszta zamku krzyżackiego, po lewej ujście kanału Raduni, a trochę dalej ul. Stara Stocznia, przy której Ekspozytura Kapitanatu Portu. Po prawej stronie Polski Hak, gdzie długie lata obozowali przypływają­cy do Gdańska ze zbożem flisacy, obecnie baza Spółdzielni "Jedność Rybacka". 1) Przystań żeglugi obok Zielonej Bramy, 2) Stary Żuraw, 3) Wyspa Ołowianka, 4) Ekspozytura Kapitanatu Portu, 5) Polski Hak, 6) Dawna Stocznia Gdańska im. W. I. Lenina, 7) Stocznia Północna, 8) Nabrzeże Bytomskie, 9) Nabrzeże Przemysłowe, 10) Nabrzeże Chemików, 11) Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu, 12) Gdańska Stocznia Remontowa, 13) Budynek poczty morskiej, 14) Dworzec Drzewny, 15) Dworzec Wiślany, 16) Basen im. Aleksandra Zawadzkiego, 17) Twierdza Wisłoiyśeie, 18) "Siarkopol", 19) Zakręt Pięciu Gwizdków — rejon ujścia Wisły do połowy XIX w., 20) Przystań Promowa, 21) Latarnia Morska i Kapitanat Portu, 22) Basen im. Władysława IV, 23) Pomnik Obrońców Westerplatte, 24) Falochron Północny, 25) Falochron Główny, 26) Pirs węglowyStocznia Gdańska, wielki zakład produkcyjny, obejmujący tereny po przedwojennych stoczniach. W czasie wojny zniszczono stocznie, zaminowano baseny i tereny lądowe, zablokowano kanały zatopionymi statkami. W takich warunkach przystąpiono do tworzenia polskiego przemysłu okrętowego. Mimo wielkich trudności (brak ludzi, doś­wiadczenia, maszyn) już w 1948 wodowano pierwszy pełnomorski rudowęglowiec "Sołdek" (obecnie muzeum). 1 II 1972 zwodowano statek, w którym zawarta była trzymilionowa tona nośności to­nażu wyprodukowanego w Stoczni Gdańskiej. Produkcja dla po­trzeb polskiej floty handlowej i rybołówstwa morskiego oraz na eksport obejmowała budowę: rudowęglowców, trampów, trawlerów rybackich, drobnicowców oceanicznych i statków-baz dla rybołówstwa oraz silników okrętowych. Decyzją rządu z 1988 stocznia została zlikwidowana, a jej zakłady zostały przejęte przez spółki i spółdzielnie. Na wyspie Ostrów stocznia remontowa obsługująca statki polskie i obce. Poniżej Stoczni Gdańskiej, nad Martwą Wisłą, Stocznia Północ­na budująca mniejsze statki. Po wyjściu z Motławy (2,2 km) statek przecina Martwą Wisłę i wpływa do Kanału Kaszubskiego, gdzie początek obecnego portu handlowego. Po prawej Nabrzeże Bytomskie, przy którym odbywa się przeładunek sypkich towarów masowych. Nieco dalej Nabrzeże Prze­mysłowe do przeładunku drobnicy. Następnie Nabrzeże Chemików wraz z kompleksem budynków Gdańskich Zakładów Nawozów Fosfo­rowych. Po lewej wyspa Ostrów (Nabrzeże Zdobywców Kołobrzegu) z wejściem do basenów Gdańskiej Stoczni Remontowej. Kanał zamyka perspektywa na budynek poczty morskiej, zbud. 1926 przez C. Świąt­kowskiego. Ujście Kanału Kaszubskiego do Martwej Wisły, którym 2,5 km. Na prawo nabrzeże tzw. Dworzec Drzewny. Naprzeciwko tzw. Dworzec Wiślany z Nabrzeżem XX-lecia, wyposażony w dźwigi chwytakowe do przeładunku rud i nawozów sztucznych. Po prawej stronie Basen A. Zawadzkiego z nabrzeżami Rudowym i Węglowym. Nieco dalej po lewej Nowy Port — dzielnica portowo-magazynowa, przystań promów przewożących pasażerów, samochody i towary do Szwecji i Finlandii. Po prawej Wisłoujście. W Wisłoujściu stara * twierdza XV-XVIII w., jedyny w Polsce zabytek fortecy morskiej, wielokrotnie rozbud. i przebud. W jej centrum wieża obronna tzw. Stara Latarnia. Opodal Wisłoujścia "Siarkopol", wielka baza składowa i przeładun­kowa siarki, z urządzeniami do przerobu. Minąwszy twierdzę statek skręca w lewo, w Zakręt Pięciu Gwizd­ków, skąd 1-7IX 1939 pancernik Schleswig-Holstein ostrzeliwał We­sterplatte. 1958 złagodzono krzywiznę zakrętu i poszerzono (do 150 m) Kanał Portowy. W tym rejonie od strony morza Port Północny. Statek wjeżdża w Kanał Portowy, którym 1,6 km. Po lewej w dzielnicy Nowy Port latarnia morska wys. 37 km, o zasięgu światła 24 km. Obok budynek Kapitanatu Portu.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, Bałtyk, Wycieczka, wakacje, wyspa, Gdańsk