kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Wycieczki piesze na pomorzu

12 June 2012r.

WYCIECZKA: Kartuzy — Zamkowa Góra — Kosy — Góra Tamowa — Chmielno — Garcz (11,5 km) Z Kartuz wyjście na pd. zach. drogą do Ręboszewa. 1,5 km Jez. Ciche. 2,5 km Zamkowa Góra (opis patrz trasa XI, str. 233). Po opuszczeniu rezerwatu skręt w prawo na drożynkę biegnącą stromo na wysoczyznę. 3,5 km Kosy. We wsi skręt w lewe odgałęzienie drogi i następnie skręt ku zach. na drogę prowadzącą przez lasy w stronę Chmielna. ;Po przejściu nią ok. 2 km droga osiąga zach. krawędź wysoczyzny i schodzi w dolinę, na której rozlewają się szeroko wody trzech jezior. W lewo odgałęzia się droga do odległej ok. 0,5 km Góry Tamowej (223,9 m). Z jej szczytu roztacza się wspaniały widok na okolicę. U pod-noza góry leży wielkie jez. Kłodno, łączące się z widocznym w głębi na lewo Jez. Raduńskim. Na prawo widnieje tafla podłużnego jez. Re-kowo i w głębi na lewo Jez. Białego, nad którym rozłożyła się wieś Chmielno. Podobny widok roztacza się z leżącej na prawo od drogi z Kosów do Chmielna Góry Biskupiej. Droga schodzi w dół i prowadzi przesmykiem między jeziorami. Po minięciu połączenia między jeziorami Białem i Kłodno droga wchodzi na teren grodu kasztelańskiego i siedziby księżniczki Damroki. Zachowały się resztki wałów, zagłębienie po fosie od str. zach. i odłamki cegieł z jakiejś budowli. 9,5 km Chmielno (opis patrz trasa 20, str. 307). Z Chmielna należy udać się drogą na pn. 11,5 km Garcz, gdzie znajduje się st. kol. i przyst. PKS. WYCIECZKA XI. 5: Garcz — Chmielno — Zawory — Rębosze-wo — Brodnica Din. — Ostrzyce — Wieżyca (20 km) Ze st. kol. Garcz należy udać się drogą na pd. 2,5 km Chmielno, skąd w dalszym ciągu drogą na pd. 4 km Chmielonko, gdzie nad łączącą jezioro Kłodno i Ra-duńskie rz. Radunią pracuje młyn wodny. Młyn na tym miejscu wybudować mieli jeszcze w XIII w. cystersi oliwscy. Z Chmielonka droga podąża na pd., a później na pn. wsch. 6 km Zawory. Ładnie położona między jez. Kłodno i Brodno MŁ, letniskowa wieś. Stąd droga wiedzie wsch. brzegiem jez. Brodno Mł. 8,5 km Ręboszewo. Z Ręboszewa należy iść drogą po zach. lub polną drogą po wsch. stronie jez. Brodno Wlk. 2,5 km Brodnica Din. Wieś położona nad Radunią, łączącą tu jez. Brodno Wlk. z Jez. Ostrzyckim. Pn. brzegiem Jez. Ostrzyckiego należy udać się w kierunku w sch. Po minięciu widocznej na jeziorze wysepki z zagrodą rybacką wchodzimy koło stojącej przy drodze chałupy na Jastrzębią Górę (227 m). Ok. 200 m od drogi, na zboczu leży głaz narzutowy o obw. 6,3 m i wys. 1,3 m. Z tego miejsca roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków Pojezierza Kaszubskiego na Jez. Ostrzyckie ujęte w prześliczną oprawę zalesionych wzgórz morenowych, nad którymi góruje widoczny w głębi masyw Wieżycy (331 m). Z Jastrzębiej Góry należy zejść do Ostrzyc. 14,5 km Ostrzyce. Wieś leży nad Radunią przepływającą tu' z Jez. Ostrzyckiego do odległego o 1 km jez. Trzebno. W rejonie wsi powstają ośrodki sportowo-wypoczynkowe, m. in. ośr. ZNP z Gdańska. Za Radunią widnieje budynek wylęgarni ryb. Z Ostrzyc należy iść drogą biegnącą brzegiem jeziora, u podnóża zalesionych, do 242 m wysokich wzniesień moreny dennej. 17,5 km Kolano, gdzie rozbudowały się doskonale wyposażone ośrodki wczasowe, m. in. stoczniowców, pięknie położony na polance przyj eziornej obóz letni młodzieżowy. Ośrodki dysponują kajakami i żaglówkami, których dziesiątki widać na wodzie jeziora. Z Kolana droga wiedzie na wsch., po czym skręca na pd. 3 km za Kolanem skręt na ścieżkę wiodącą na szczyt Wieżycy. U podnóża Wieżycy w kierunku pn. znajduje się st. kol. linii Bydgoszcz — Kościerzyna — Gdynia. WYCIECZKA : Miechucino — Borzestowo — piw. Pask — Chmielińskie Chrusty — Chmielno — Garcz (20 km) Ze st. kol. w Miechucinie należy iść szosą w kierunku zach., z której po kilkuset metrach marszu skręt w lewo na drogę do Borzestowa. Droga biegnie wzdłuż Jez. Wielkiego i następnie Długiego, które ciągną się na przestrzeni ok. 4 km w głębokiej dolinie między wałami wzniesień morenowych. Po przejściu ok. 3 km, widać spływający do Jez. Długiego mały potoczek. W widłach drogi i potoczku, na wyniosłym cyplu grodzisko wczesnośredniowieczne. Zachowany wał i fosa dwuczęściowego grodu słowiańskiego. 4 km Borzestowo. Wieś znana z uprawy truskawek, wymieniona po raz pierwszy w 1347 r. Koło wsi z bagnistej łąki wypływa rzeka Łeba. Z Borzestowa na pd. 6 km Wygoda Łą-czyńska. 8 km Łączyńska Huta. Do Łączyńskiej Huty można dojść także o 2 km krótszą, lecz mylną drogą polną prowadzącą na pd. wsch. Kilkaset metrów od wsi widać wrzynający się ok. 1 km w głąb jeziora Raduńskiego płw. Pask, dogodne miejsce do biwakowania. Z Łączyńskiej Huty drogą wzdłuż Jez. Raduńskiego w kierunku pn. Doszedłszy do krańca jeziora skręt w prawo na drożynę biegnącą wzdłuż pn. brzegu jeziora do Chmielna. Ok. 2 km długa trasa przybrzeżna jest ze względu na wspaniały widok jedną z najpiękniejszych na Pomorzu. Po pewnym czasie droga oddala się od jeziora i mija w odl. ok. 500 m młyn w Chmielonku. 16 km Chmielno (opis trasa 20, str. 307), skąd należy udać się do ponad 2 km odl. Garcza i st. kol. lub przyst. PKS o tej samej nazwie. WYCIECZKA : Babi Dół — Jar Raduni — Rutki — Żukowo (10 km) Ze st. kol. Babi Dół należy udać się w kierunku wsch. do lasu. W rejonie dworca prowadzi w las ścieżka, którą po kilkuset metrach, idąc w lewo w skos dochodzi się do rzeki Raduni. Po przejściu 1 km wysokim brzegiem dochodzi się do drogi z Pikami do Babiego Dołu przecinającej rzekę. Od tego miejsca ścieżka biegnie u podnóża wysokiego brzegu, w dolinie Raduni. Po przeszło 1,5 km natrafiamy na kładkę, od której biegnie leśna droga do szosy Kościerzyna — Żukowo (ok. 4 km). Należy udać się dalej drogą prowadzącą Jarem Raduni, należącą do najatrakcyjniejszych na Pojezierzu Kaszubskim. Przez cały czas towarzyszymy rzece, która płynie bystro dnem wąwozu o wysokich stromych zboczach, porośniętych lasem, krzewami i ziołami. Miejscami brzegi jaru zbliżają się do siebie tak, że gałęzie drzew rosnących na przeciwległych brzegach stykają się niemal z sobą, to znów oddalają się i wówczas rzeka wije się kapryśnie wśród bujnych traw porastających niewielkie łączki. Porastające zbocza i dno doliny zespoły roślin obfitują w rzadkie gatunki, wśród których spotkać można często okazy górskie. Dolną część Jaru Raduni wypełniła woda jeziorka, powstałego przez spiętrzenie rzeki zaporą, wybudowaną z pocz. bieżącego stulecia. Jar Raduni jako środowisko przyrodnicze był tematem badań botanicznych i licznych drukiem ogłoszonych prac. 8,5 km Rutki. Następnie należy skręcić w lewo i wzdłuż toru dojść do drogi prowadzącej z Kartuz do Żukowa. 10 km Żukowo :(opis patrz trasa XI). Po zwiedzeniu wsi należy udać się w kierunku pn. do st. kol. Żukowo Wsch., skąd powrót do Gdyni lub w kierunku pd. zach. do st. Żukowo Zach., skąd powrót przez Pruszcz Gd. do Gdańska. WYCIECZKA : Wojtal — Odry — rezerwat kręgi kamienne — Miedźno — st. kol. Bąk (10 km)

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Baza noclegów na wczasy w nadmorskich miejscowościach.
wakacje nad morzem, Chmielno, Kartuzy