kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

WŁOCŁAWEK

25 June 2013r.

WŁOCŁAWEK ok. 280 mieszkańców Włocławka — Polaków i Żydów. Na miejscu egzekucji płyty. Prochy pomordowanych ekshumowano na cmentarz we Włocławku. 160 km Włocławek (65 m, 119 200 mk.), m. woj. połoz. nad Wisłą, na granicy Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Ośrodek przemysłu chemicznego (Zakłady Azotowe, Fabryka Farb i Lakierów), maszynowego (Zakłady Mechaniczne „Włocławek" — ZPC „Ursus"), metalowego i ceramicznego (Fabryka Lin i Drutu „Drumet", Zakłady Ceramiki Stołowej — włocławskie fajanse), papierniczego (Zakłady Celulozowo-Papierni-cze), spożywczego (Zakłady Koncentratów Spożywczych, Przetwórstwa Owocowo-Warzywniczego, Wytwórcze „Społem"). Elektrownia wodna. Muzea. Towarzystwo Miłośników Kultury, Dobrzyńsko-Ku-jawskie Towarzystwo Kulturalne (od 1975), Włocławskie Towarzystwo Naukowe (od 1969). Amatorski Teatr ZNP. Jedno z największych miast Polski piastowskiej. Od 1255 do 1793 własność biskupów kujawskich. Prawa miejskie przed 1255. Port rzeczny, od 1520 główna komora celna dla handlu wiślanego. W okresie odrodzenia poważny ośrodek kulturalny. Tu działał bp Piotr z Bnina, astronom Mikołaj Wódka, prof. uniwersytetu bolońskiego, prawdopodobnie kształcił się M. Kopernik (1489-91). Wojny szwedzkie zahamowały dalszy rozwój. Za Stanisława Augusta rozpoczęto porządkowanie miasta. W 1799 załóż, pierwszą w Polsce fabrykę papieru. Rozwój przemysłu w XIX w. Znane z walk klasowych przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. Tutaj urodził się J. Marchlewski (1866) i laureat Nagrody Nobla (1950) w dziedzinie medycyny dr T. Reichstein (1897). Wyzwolenie 2011945. W czasie okupacji hitlerowskiej masowe aresztowania, wywożenia do obozów koncentracyjnych, egzekucje. W 1939 likwidacja Grzywna (dzielnicy bezrobotnych), a w 1942 getta. Liczne miejsca upamiętnione m.in. na gmachu d. fabryki „Linodrut" przy ul. Kościuszki 25, gdzie mieściła się siedziba gestapo — miejsce kaźni patriotów; w gmachu Technikum Mechanicznego przy ul. Sempołow-skiej 2 i na budynku Inspektoratu Oświaty przy ul. Słowackiego 4a, ku czci zamordowanych nauczycieli i uczniów. Po II wojnie światowej rozbud. przemysłu i miasta. Nowy wydział celulozy słomowej, porcelitu, wyrobów cukierniczych. Modernizacja pozostałych. 1969 oddanie do użytku elektrowni wodnej na Wiśle. Stary Rynek z gotycko-barokowymi domami (nr 14 i 15 — od 1972 Muzeum Historii m. Włocławka, dział metrologiczny, trzeci co do wielkości w kraju zbiór miar i wag, którego podstawę stanowi kolekcja po J. Arentowiczu). Późnogotycki kościół św. Jana 1538. Pomnik J. Marchlewskiego dłuta S. Horno-Popławskiego (1964). Przy pl. M. Kopernika * katedra gotycka 1340-1411, przebud. 1891-93. W prezbiterium witraże J. Mehoffera, świeczniki z 1596, stalle z poł. XVII w., srebrny ołtarz z klasztoru w Lądzie 1744, rzeźby i obrazy XIV i XV w. W kaplicy św. Marcina rzeźby romańskie XIII w., w kaplicy Św. Józefa nagrobek bp. Piotra z Bnina 1493, dzieło Wita Stwosza, obrazy B. Strobla. Obraz Wniebowzięcia NMP sprzed 1475. Obok kościół gotycki św. Witalisa 1330 przebud., wewnątrz tryptyk XVI w. W centrum (pl. Wolności) barokowy kościół i klasztor Reformatów 1639-44. Neoklasycystyczny pałac biskupi. Spichlerze XIX w. Najstarszy dom z 1649. Przy ul. Słowackiego la Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (archeologia, historia, przyroda, etnografia, ceramika ze szczególnym uwzględnieniem fajansu). Muzeum opiekuje się hafciarstwem w Woli Nakonowskiej, Radziejowie Kujawskim, Bachorcach, Śmiłowicach, Lubieniu. Na pl. Wolności pomnik Wdzięczności AR. Na cmentarzu wojskowym mogiły żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939, żołnierzy AR z 1945 i ofiar terroru hitlerowskiego. Na Wiśle zapora i elektrownia wodna (1969) o mocy 162 MW. Przez spiętrzenie rzeki utworzono tzw. Zalew Włocławski. Na przeciwnym brzegu Wisły rezerwat leśno-stepowy „Kulin" (pow. 15,46 ha), m.in. dyptam jesionolistny, czyli tzw. gorejący krzak Mojżesza, największe skupisko w Polsce. 22 km w górę Wisły Dobrzyń nad Wisłą. W XI w. obronny gród kasztelański (grodzisko nad Wisłą, tzw. Góra Zamkowa). W1228 osadzenie braci dobrzyńskich. W poł. XIII w. lokacja na prawie chełmińskim. Komora celna i siedziba książąt dobrzyńskich. W XVI w. rozwój miasta, ożywiony handel z Gdańskiem. W XVII w. zniszczony przez Szwedów — resztki fundamentów zamku. Gotycki kościół pofranciszkański z XIV w. przebud. gruntownie w XIX w., klasycystyczna apteka. We Włocławku koniec bocznicy trasy 2. Za miastem trasa biegnie 2 km wzdłuż brzegów Wisły, a następnie 9 km wzdłuż lasów. — 167 km Rózinowo. Z prawej strony trasy Zakłady Azotowe „Włocławek" (1972). — 180 km Zbrachlin.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, wakacje nad morzem, wakacje, wczasy, Włocławek