kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

W KIERUNKU ŚWINOUJŚCIA

19 April 2013r.

W Kierunku Świnoujścia Statek płynie stałe ku północy. Mija nabrzeże Gocławskie ("Huk"), na którym dźwigi stale ładują na statki węgiel, przepływa obok nabrzeża Kraśnickiego Górnego ("Ucho"') i Kraśnickiego Dolnego ("Kra"). Kilka kilometrów dalej ku północy mijamy przedmieście Szczecina — Skolwin. Przy brzegu Odry leży w wodzie wrak dużego statku "Usambara". Mniej więcej naprzeciwko Skolwina, po prawej stronie toru wodnego, widzimy kanał łączący Odrę z jeziorem Dąbskim. Tu jest północny kraniec długiego na 16 km jeziora. Nieco więcej na północ, nad brzegiem jeziora i Odry, jest miejscowość Inoujście. Tutaj rzeka Ina uchodzi do Odry. W średniowieczu był tu wielki port morski miasta Goleniowa; obecnie widać tylko małą wioskę rybacką. POLICE. W odległości około 17 km od Szczecina, a prawie 50 od Świnoujścia, znajduje się mąłe miasteczko Police. Już z daleka widać wysoką wieżę neogotyckiego kościoła. Przez szereg wieków była to mała osada rybacka; dopiero ostatnio, już po pierwszej wojnie światowej, wybudowano tu fabrykę benzyny syntetycznej. W czasie wojny znajdował się tu duży obóz pracy przymusowej, w którym zginęły rzesze Polaków. Miasto pomimo' zniszczeń mogłoby przyjąć znaczną liczbę osadników; ponieważ jest dużo wolnych mieszkań, planuje się stworzenie tutaj dzielnic dla robotników pracujących w północnych częściach Szczecina. Ilość rybaków jest tu niewielka. Bliskość jeziora Dąbskiego i Zalewu, terenów obfitujących w ryby, przyczyni się do zaludnienia tych obszarów, a tym samym do ożywienia życia gospodarczego okolicy. Za Policami w kierunku na północ mijamy wioski Dębostrów i Niekłończycę. Naprzeciwko Polic po stronie wschodniej toru wodnego jest osada rybacka Święta. Za wioską rozciągają się olbrzmie lasy. Jest to słynna Puszcza Goleniowska. Jeszcze 5 km płyniemy ku północy i oto przed nami brzegi Odry rozszerzają się. Zbliżamy się do Zatoki Stepnickiej- ZATOKA STEPNICKA. Wpływając na wody Zatoki Stepnickiej rozpoczynamy drugi 10 km etap podróży. I tutaj jak na Odrze płyniemy wśród znajdujących się na wodzie i na brzegu lądu znaków nawigacyjnych. Służą one kapitanowi do prowadzenia statku wytkniętym torem wodnym. Tor wodny jest to szlak odpowiednio pogłębiony, na którym statkowi nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Widzimy dwa rodzaje znaków nawigacyjnych; jedne pływające nazywają się pławami i ograniczają tor wodny lub poza torem głównym wskazują inne tory wodne. Drugie znaki są na lądzie lub na specjalnych podstawach betonowych i nazywają się stawy. Tak stawy, jak i pławy w ważnych punktach mają urządzenia oświetleniowe, które palą się stale lub też światła ich charakterystycznie migają. Dwie stawy, z których zawsze jedna jest niższa, a druga wyższa nazywają się nabieżnikami. Przedłużenie linii prostej, przeprowadzonej przez punkty świecące nabieżnika wyznacza oś toru wodnego. W rejonie Zatoki Stepnickiej, gdzie odcinki proste są dłuższe, światła niższe świecą na wysokości 11,5 m ponad poziom wody, a światła wyższe na wysokości 25 m. Światła niższe są zawsze bliższe obserwującego. Żegluga według tych znaków odbywa się w sposób nieskomplikowany. Kapitan prowadzący statek obserwuje światło dalsze, wyższe (25 m) ponad światłem bliższym, niższym (11,5) i w tym kierunku kieruje statek. Dzięki omówionym wyżej urządzeniom nawigacyjnym drogi wodnej Szczecin — Świnoujście, ruch statków może się po niej odbywać z takim samym bezpieczeństwem za dnia jak i w nocy. I na wodach Zatoki Stepnickiej płyniemy wzdłuż wytyczonego toru. Wody Zatoki są płytkie. Długość Zatoki wynosi około 10 km, a szerokość około 6 km. U jej południowego krańca *po stronie zachodniej znajduje się Jasienica, duża, dobrze zagospodarowana rolnicza wieś- STEPNICA. Zatoka nosi nazwę od osady rybackiej położonej na jej wschodniej stronie, u ujścia rzeki o tej samej narwie. Wieś ta została w czasie wojny dość silnie zniszczona, mimo to osiedliło się tutaj około 60 rybaków, którzy pracują z dobrymi wynikami. Stepnica to jedna z większych baz rybackich w rejonie ujścia Odry. Tabor rybacki składa się z dwóch kutrów, 4 łodzi motorowych, oraz 30 łodzi wiosłowo-żaglo-wych. Rybacy posiadają 8 niewodów; każdy niewód obsługiwany jest przez 6—10 rybaków. Ogólnie można powiedzieć, że tutaj właśnie rozwinęło się szczególnie rybołówstwo niewodowe, co zresztą z gospodarczego punktu widzenia jest najbardziej właściwe. Rybacy łowią na niewody płoć, leszcza, szczupaka itp. W okresie jesieni i wiosny baza ta dostarcza miesięcznie około 40 ton ryby. Niezależnie od wyżej wymienionych gatunków w sezonie łowi się na haki węgorze. W Stepnicy jest port, który jednakże wymaga pogłębienia oraz wybudowania mola. Wieś ma kościół i świetlicę rybacką. Stepnica ma połączenie z zapleczem kolejką wąskotorową, a ze Szczecinem statkami. W pobliżu Stepnicy w okolicy G ą-sierzyna i Kopie miały swoje pozycje baterie Pierwszej Armii Wojska Polskiego, które ostrzeliwały stąd jednostki niemieckie, uciekające ku północy. Pierwsza i druga dywizja piechoty dotarła nad Zatokę Stepnicką w dniu 12 marca 1945 r. i baterie tych dywizji natychmiast rozpoczęły obstrzał Zatoki. W ciągu tygodnia pociski naszych armat zatopiły 7 większych jednostek, oraz kilka kutrów i mniejszych obiektów pływających. Akcja ta w dużej mierze uniemożliwiła Niemcom planową ewakuację tych okolic ze Szczecinem łącznie. Na północnym krańcu Zatoki Stepnickiej znajduje się mała wysepka nosząca nazwę Jasny Chełm, (lub Wyspa Nawigacyjna)- Bezpośrednio przed nią wznoszą się betonowe latarnie Stepnickiej Bramy Torowej.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, przyroda, jeziora, wakacje, spacer po plaży