kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Trasa Turystyczna Wejherowo, Puck

12 June 2012r.

TRASA: Wejherowo — Piaśnica (10 km) — Krokowa (23 km) Na całej trasie kursuje PKS. Trasa biegnie prawie cały czas przez Puszczą Darzlubską, Do zwiedzenia pamiątkowe miejsca historyczne.Z Wejherowa wyjazd w kierunku pn., uliczką rozpoczynającą się naprzeciw poewangelickiego, dwuw.ieżowego kościoła. Trasa przecina tor kol., następnie dolinę rzeki Redy, po czym wspinając się na wysoczyzną prowadzi do lasu. Na 8 km trasy po lewej stronie drogi wznosi się wysoki krzyż. Napis na tablicy informuje, iż w tym rejonie, pośród lasu, znajdują się masowe groby pomordowanych w latach 1939/40 prze?' hitlerowców ok. 12 000 mieszkańców Pomorza Gdańskiego. Pośród ofiar terroru znajdowała się wielka ilość nauczycieli, księży i innych przedstawicieli inteligencji z Gdyni, Wejherowa i okolicznych miejscowości. Biegnąca koło krzyża w las droga leśna prowadzi do kilku mogił, położonych w odl. 1 km od drogi. Inne znajdują się w pobliżu pośród lasu. Ogółem na terenie tym odkryto 27 masowych mogił. Kilkaset metrów na pn. od krzyża, przy trasie wznosi się pomnik proj. Al. Wieckiego ufundowany po wojnie przez społeczeństwo Pomorza Gdańskiego. W pobliżu pomnika rozwidlenie dróg na zach. do Kniewa (9 km), leżącego przy drodze prowadzącej z Wejherowa do pn. części pow. lęborskiego, na wsch. do Pucka (16 km). Trasa biegnie w kierunku pn. Na 14 km trasy odgałęzia się na zach. droga do odległej o 3 km wsi Tyłowo. Leży ona na pograniczu porośniętej lasami wysoczyzny morenowej i podmokłej doliny rzeki Piaśnicy, uchodzącej 3 km dalej na pn. do Jez. Żarnowieckiego. Tyłowo jest b. starą osadą pomorską. We wczesnym średniówieczu na jej terenie znajdował się gród obronny. Wieś wzmiankowana jest w 1340 r. Zabytkowy kościół z 1755 r. wzniesiony przez Przebendowskich. We wnętrzu bogate wyposażenie z XVIII w. Na 15 km trasy droga mija leżące na prawo od niej, pośród lasu prześliczne Jez. Dobre Na 17 km trasy odbiega od trasy droga do odległej o 1 km na zach. wsi Karlikowo (pierwsza wzmianka z 1277 r.), w której zobaczyć można ciekawe przykłaay domów ryglowych, np. nr 26 z pol. XIX w. Z tego czasu murowany dom nr 27. Na wsch. od trasy w odległości kilkuset metrów leży niewielka wioska i PGR Swiecino. Dojście pieszo stromą ścieżką, rozpoczynającą się w pobliżu przyst. PKS Karlikowo. Nieco wcześniej uciążliwą drogą wąwozem, prowadzącą na wysoczyznę, na której rozłożyła się wieś. Na jej polach stoczona została w dniu 17.IX.1462 r. krwawa bitwa między dowodzonymi przez Piotra Dunina oddziałami polskimi a wojskiem krzyżackim, którego dowódcą był wsławiony mordami i grabieżą Pritz von Raweneck. Bitwa zakończyła się zupełnym rozgromieniem Krzyżaków. Stracili oni ok. 2000 żołnierzy, poległ również ich przywód. ca. Zachował się tuż koło wsi (na pn. od szkoły) domniemany plac obozowy krzyżacki ze śladami wału. W odl. ok. i km na pd. pośród pól wznosi się porosły krzewami pagórek, noszący nazwę "Krzyżaki". Wg miejscowej tradycji ma to być mogiła poległych w bitwie pod Świecinem. Nadmienić trzeba, iż jakąś mogiłę, istniejącą w tej okolicy wymienia dokument księcia Mszczuja II z 1281 r. Przed kilku laty nad jez. Dobrem znaleziono ślady palenisk, przypuszczalnie na miejscu postoju. wojsk polskich. W okolicznych bagnach znajdowano bron i podobno szkielety ludzkie, być może uciekający żołnierze krzyżaccy potopili się w błocie. W odl. ok. 2 km na wsch. od wsi, wśród lasów leży niewielki głaz narzutowy, zwany "Anielską" lub "Bożą Stopką". Głaz jako graniczny wymieniony jest w dokumencie z 1281 r. i nazwany "Bozi-stopka". Drugi głaz, tzw. "Diabelski Kamień" znajduje się w odl. ok. 300 m na wsch. od poprzedniego. 23 km Krokowa, przez którą przebiega trasa 30. TRASA Puck — Piaśnica Wlk. (15 km) — Kniewo (24 km) — Mierzyno (34 km) — Pużyce (45 km) — Lębork (60 km) Na odcinku Puck — Piaśnica Wlk. kursuje PKS. Trasa biegnie przez malownicze, na dużych przestrzeniach zalesione obszary moren dennych i czołowych. Po drodze interesujące rezerwaty przyrody, miejsca pamiętne z ważnych wydarzeń historycznych, piękne krajobrazy. Z Pucka wyjazd w kierunku zach. 4 km Połczyno. 6 km Darzlubie. Duża wieś kaszubska, leżąca na wsch. skraja Puszczy Darzlubskiej. Wieś wymieniona w 1333 r. jako dobra cystersów oliwskich. Jest to jedna z bogatszych wsi na Kępie Puckiej. Zachowała się tu kuźnia z 2 poł. XVIII w. Murowana kapliczka z poł. XIX w. Ryglowy dom nr 16 z dachem naczółkowym. W odl. 2,5 km na pn. zacli. wieś Mechowo pięknie położona wśród iasów. We wsi tzw. m e c li o w s k a grota wypłukana przez wodę w piaskowcu dyluwialnym. Ten ostatni powstał przez zlepienie polo-dowcowych piasków i żwirów wapieniem, rozpuszczonym w przeciekających przez nie wodach. Tam gdzie działanie lepiszcza było słabe, woda wyżłobiła z czasem obszerne jamy. Zabezpieczony i ogrodzony teren o pow. 750 m2 znajduje się pod ochroną. Z grotami mecłiowskimi wiążą się opowiadania ludowe o tajemnych przejściach do Żarnowca. Wieś Mechowo należała ok. 400 lat do klasztoru oliwskiego. Pamiątką t:o cystersach jest śliczny kościółek ryglowy fundacji opata Zaleskiego, wzniesiony w 1 poł. XVIII w. We wnętrzu znajduje się cenne, barokowe i rokokowe wyposażenie, głównie z XVII i XVIII w. 10 km Leśniewo. Wieś wymieniona ok. pol. XVII w. jako własność cystersów oliwskich. Murowany dworek klasycy-styczny — dawna plebania — z ok. poł. XIX w. 15 km Piaśnica Wlk. Na pn. biegnie trasa 31. Od przecięcia z trasą 31 droga kieruje się na zach. i po 3 km jazdy przez las przebiega w pobliżu Warszkowskiego Młyna, a właściwie jego resztek, zachowanych koło koryta rzeki Piaś-nicy. W dalszym ciągu podróży droga wiedzie przez ciekawy krajobrazowo teren moren czołowych koło wsi Warszkowo, przecina w poprzek dolinę rzeki Redy. 24 km Kniewo. Trasa wchodzi na drogę biegnącą z Wejherowa do Wicka koło Łeby i podąża nią w kierunku pn. wzdłuż linii kol. Wejherowo ■— Lębork do przyst. Rybno Kaszubskie. W odl. 1 km na pn. wieś Rybno, przez którą wiedzie droga nad Jez. Żarnowieckie (ok. 9 km). 34 km Mierzyno. Za wsią trasa skręca w lewo na pd. zach. 37 km Mierzynko. Wieś i PGR leżące na wsch. brzegu Jez. Salińskiego. Trasa biegnie w kierunku pd. krańca jeziora. Na 33 km trasy w prawo odgałęzia się droga boczna. Przy tej drodze w odl. 1,5 km od trasy leży wieś Salino, położona na zach. brzegu wymienionego jeziora. Salino jest prastarą osadą słowiańską. We wczesnym średniowieczu znajdował się tu gród obronny, położony na wyspie pośrodku J. Salińskiego. Pierwsza wzmianka o Salinie pochodzi z ,1268 r. Osada należała wówczas do kasztelanii białogardzkiej. 1344 r. wieś przekazana zostaje szpitalowi Sw. Ducha w Gdańsku. W pocz. XVI w. zagarniają Salino bezprawnie Krokowscy, za co rzucono na nich w 11 okolicznych kościołach klątwę. W XVI w. przeszła wieś na luteranizm. Z pocz. XVIII w. dostaje się Salino w ręce Rexinów, którzy posiadali tu majątek do 1945 r. Na wyspie położonej ok. 200 m od brzegu znajduje się grodzisko słowiańskie, w którym znaleziono skorupki naczyń z XI—XIII w. Pierwotny kościół nie istnieje, a obecny wzniesiono z ciosów kamiennych w 1832 r. zachowało się w nim jedynie kilka przedmiotów ze starszego wyposażenia, ,m. in. płyta nagrobna z 1626 r. Niezwykle cennym zabytkiem Salina jest oryginalny w swych formach staropolski dworek z XVIII w. nazywany dawniej "Szwedzkim zameczkiem". Jest to parterowy budynek o konstrukcji ryglowej, z dwoma narożnymi alkierzykami i mansardowym dachem krytym trzciną. Budynek posiada dwie nowsze przybudówki na tyłach alkierzyków. Zwraca uwagę jego prześliczne położenie na wysokim brzegu jeziora, w otoczeniu starych lip. W 1958 r. staraniem woj. konserwatora zabytków w Gdańsku odremontowano gruntownie chylący się do upadku zabytek i przeznaczono na ośrodek kolonijny młodzieży. Trasa prowadzi w kierunku pd.-zach. 41 km Wódka. PGR. w starym parku z okazałymi drzewami murowany dwór z XVIII w., później przebudowywany. Wydłużone oficyny narożne z mansardowymi dachami. W tympanonie herb dawnego właściciela. Pod budynkiem wielkie zasklepione kolebkami piwnice. Zabudowania gospodarcze z 1846 r. 45 km Pużyce. Na 46 km trasa dochodzi do drogi biegnącej z Choczewa do Lęborka i skręca w lewo na pd. 48 km Brzeźno Lęborskie. 51,5 km Kisewo. Trasa prowadzi malowniczą drogą wzdłuż Kisewskiej Strugi. 60 km Lębork.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Baza noclegów na wczasy w nadmorskich miejscowościach.
wakacje nad morzem, Wejherowo, Puck