kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Port w Jastarni

15 July 2012r.

Polska stworzyła przepiękny port.! Dawniej to morze należało do zaborcy, a teraz na tym morzu uwija się polska flota handlowa i marynarka wojenna, która raz wraz zawija do Jastarni i pozwala każdemu zachwycać się tym naszym dorobkiem! Już w roku 1927 port służył miejscowym rybakom, w tym samym roku zapoczątkowano sezonowe rejsy statkami pasażerskimi z Gdyni do Jastarni. Wkrótce okazało się, że port oprócz rybaków i żeglugi pasażerskiej, będzie miał współgospodarzy. Portem w Jastarni zainteresowali się działacze związani z polskim jachtingiem - ich zdaniem, Jastarnia znakomicie nadawała się na bazę szkoleniową dla adeptów polskiego żeglarstwa morskiego. Urząd Morski przekazał żeglarzom teren po wschodniej stronie basenu portowego, prace organizacyjne natychmiast ruszyły i już w 1929 roku wojskowy Jacht-Club zorganizował pierwszy, doświadczalny jeszcze obóz żeglarski, którego kierownikiem został legendarny taternik i żeglarz, Mariusz Zaruski. Wkrótce stał się on częstym gościem w Jastarni i jego inicjatywie i pracy należy zawdzięczać, że jastarniański ośrodek żeglarski stał się centrum szkolenia młodzieży nie tylko z kraju, ale także zagranicy. Okolicznością sprzyjaj ącą rozwojowi turystycznemu Jastarni było istnienie na miejscu władz administracyjnych. 30 stycznia 1920 roku utworzono obwód helski, z siedzibą w Jastarni, a jego pierwszym wójtem został Teodor Kohnke, który funkcję tę sprawował do 1928 roku. W tym też roku nastąpiła wielka reorganizacja. Dotychczas wójtostwo mieściło się w prywatnym domu wójta. W 1928 roku na jego siedzibę zakupiono osobny budynek. Dawniej jedynym urzędnikiem był tu sam wójt, teraz potrzebny był cały sztab pracowników. Ciekawostką jest, że przez kilka dni to właśnie wójt Jastarni, Marian Stelmaszczyk, był najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej. Hel jest niewielkim skrawkiem ziemi... Ale w roku 1939, w pierwszych dniach października, wójt Jastarnicki był najwyższą władzą administracyjną działającą w kraju, - tak o wójcie Stelmaszczyku pisał dowódca Rejonu Umocnionego Hel, kmdr Włodzimierz Steyer.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, Jastarnia, turystyka