kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Pielęgnowanie akwarium morskiego

27 February 2013r.

Pielęgnowanie akwarium morskiego Odpowiednio urządzone akwarium należy umieścić w miejscu, z którego już nie będzie ruszane. Trzeba przy tym pamiętać, że większość zwierząt morskich wymaga chłodnej wody. Toteż najlep­sze warunki dla akwariów z fauną morską stwarza piwnica, szcze­gólnie położona od strony północnej. Akwarium ustawiamy na gru­bym filcu i przykrywamy z wierzchu szkłem. Akwaria, w których znajdują się rośliny kwiatowe, jak trawa .morska czy walisneria, potrzebują dużo światła. W ciemniejszych pokojach powinny stać w pobliżu okna. W bardzo jasnych po­ mieszczeniach lepiej umieścić akwarium w pewnej odległości od okna ze względu na możliwość przegrzewania się oraz mętnienia wody. Słabszego oświetlenia, a czasem nawet zastosowania filtrów oświetleniowych (por. rozdział o przenikaniu światła w głąb morza) wymagają krasnorosty i brunatnice. Zabiegi pielęgnacyjne warunkujące czystość akwarium. Pamiętajmy też o tym, że w akwariach nie należy umieszczać zbyt wielkiej ilości zwierząt i roślin. Może się bowiem zdarzyć, że po dłuższej nocy (szczególnie zimą) zwierzęta w zagęszczonym akwarium zginą z braku tlenu, gdyż rośliny w ciemności nie asymi- lują, a więc nie nasycają wody tlenem, a tylko oddychają. Do pew­nego stopnia zapobiec temu można przez sztuczne nasycanie wody powietrzem za pomocą odpowiednich przyrządów. Opis najprostszych przyrządów do przewietrzania akwarium znaj­dziemy w książeczce M. F. Wallesa Akwarium i jego urządzenie, wydanej w Warszawie w r. 1955. Rośliny i zwierzęta hodowane w akwarium wymagają troskli­wej opieki. Pozbawione jej przez pewien czas — mogą zginąć z gło­du lub wskutek nagromadzenia się szkodliwych zanieczyszczeń. Dlatego też musimy doglądać akwariów co najmniej 2—3 razy w ty­godniu. Należy przy tym zwracać uwagę, czy nie wyparowało za dużo wody, gdyż wówczas automatycznie wzrasta zasolenie wody pozo­stałej. Dlatego też zakładając akwarium musimy od razu zazna­czyć tuszem pierwotny poziom wody i co pewien czas dolewać do tego poziomu wody słodkiej. Zwierzęta morskie wystarczy karmić dwa razy tygodniowo. Większość tych zwierząt można z powodzeniem żywić potłuczo­nymi mięczakami (morskimi lub słodkowodnymi) bądź też drobno poćwiartowanymi rybkami. Zwierzęta planktonożerne karmić można planktonem słodko­wodnym, który po wpuszczeniu do wody morskiej pływa w niej jesz­cze przez pewien czas, a dopiero później ginie. Warto zaznaczyć, że niektóre zwierzęta planktonożerne (np. wężynki i lasonogi) mogą żyć w akwarium przez szereg miesięcy bez dokarmiania. Wystarczą im po prostu zielenice ze znajdującą się na nich fauną, bardzo obficie porastające ścianki akwarium. W kilka godzin po karmieniu lub najpóźniej następnego dnia musimy wszystkie resztki pożywienia bardzo starannie z akwarium usunąć. Przy tej okazji zbierzemy również i inne nieczystości, które nagromadziły się na dnie. Służyć do tego może zwykła rurka szklanax) ub wąż gumowy o średnicy 5—10 mm. Oczyszczając akwarium należy zeskrobać z przedniej ścianki glony żyletką osadzoną na patyku. Glonów z pozostałych ścianek nie trzeba ruszać. Tworzą one wspaniałe pastwisko dla wielu zwie­rząt, a poza tym wzbogacają wodę akwaryjną w tlen. Po oczyszczeniu akwarium musimy dolać tyle wody, ile usu­nęliśmy wraz z zanieczyszczeniami; powinna to być woda o podob­nym zasoleniu i temperaturze. Można do tego celu użyć po prze- filtrowaniu wody usuniętej podczas oczyszczania akwarium. Fil­trujemy ją przez warstwę węgla drzewnego, ułożonego w lejku na gęstej bibule. Tak samo można postąpić w wypadku zmętnienia wody w akwarium lub pojawienia się na jej powierzchni gęstego kożucha.Warto zaznaczyć, że zakwity (zmętnienie wody) znikają zwykle po nieznacznym zaciemnieniu akwarium. Do pełnego wyposażenia ułatwiającego hodowle akwaryjne bę­dą wreszcie należały także maleńkie siateczki i fajki szklane, ułat­wiające chwytanie ruchliwych organizmów, oraz kilka innych przy­rządów, których opisy znajdziemy w wymienionej już książeczce Wallesa. W zakończeniu rozdziału o akwariach morskich warto wspo­mnieć, że projektuje się wykończenie i urządzenie w przyszłości (za kilka lat) pierwszego akwarium morskiego w Polsce w istniejącym już, położonym nad samym morzem, budynku Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. W budynku tym,znajdą pomieszczenie 24 baseny, każdy około 2 m długości. W akwariach tych obok hodowli fauny i flory bałtyckiej oraz północnomorskiej projektuje się także hodowlę wielu bardzo ciekawych zwierząt z mórz tropikalnych.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Baza noclegów na wczasy w nadmorskich miejscowościach.
Akwaria morskie, Bałtyk, Flora i Fauna, Ryby Bałtyku