kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Na kaszubach

13 June 2012r.

GLEBY, Gleby na interesującym nas obszarze, powstałe głównie z materiałów polodowcowych, nie należą na ogół do urodzajnych. Występują tu najczęściej gleby zaliczane do klasy IV, V i VI. W powiecie kartuskim spotykamy głównie piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny i piaski, w których występują obficie żwiry i kamienie. Jeszcze lichsze gleby znajdziemy w powiecie kościerskim, zwłaszcza w jego południowo-zachodniej części na obszarach sandrowych, gdzie występują głównie jałowe piaski nadające się do zalesienia przez sosnę. Teren Pojezierza Kaszubskiego jest ubogi w surowce mineralne. Spotyka się tu gliny służące do wyrobu cegły i glinkę garncarską, kamień polny, żwir i piasek, wykorzystywane przez przemysł budowlany. Częsty jest również torf, wykorzystywany głównie jako paliwo. Gdzieniegdzie znajdują się złoża rudy darniowej, nie nadającej się jednak do eksploatacji. PRZEMYSŁ Przemysł w powiecie kartuskim i kościerskim jest słabo rozwinięty. W pierwszym z tyc-h powiatów najlepiej postawiony jest wyrób materiałów budowlanych w licznych cegielniach i zakładach produkujących beton i prefabrykaty. Największe cegielnie znajdują się w Somoninie i Bysewie. W powiecie kościerskim natomiast najpierw wymienić trzeba przemysł spożywczy z ponad 30 zakładami, wśród których na czoło wysuwają się Kościerskie Zakłady Mięsne, Wytwórnia Miodów Pitnych, młyny, gorzelnie, zakłady mleczarskie. W obydwu powiatach, dzięki dużemu zalesieniu mógł się rozwinąć przemysł drzewny z licznymi tartakami i Fabryką Pomocy Naukowych czynną w Kartuzach. Ciekawym dla turysty zakładem może być wytwórnia ceramiki artystycznej Necla w Chmielnie i Kaźmierczaka w Kartuzach, podobnie jak i warsztaty hafciarskie z głównymi ośrodkami w Zukowie i Wdzydzach Kiszewskich. Zagadnienia sztuki, etnograficzne, oświaty i kultury, szczegółowe wzmianki o artystach ludowych itp. będą przedmiotem opisu przy prowadzeniu po trasach. Tam również znajdą się wzmianki o pomnikach przyrody, rezerwatach, punktach widowiskowych i zabytkach.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Baza noclegów na wczasy w nadmorskich miejscowościach.
wakacje nad morzem, Wdzydze, Kartuzy