kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Łowimy ryby do akwarium

27 February 2013r.

Łowimy ryby do akwarium W tak przygotowanym akwarium możemy śmiało umieścić nasze morskie lub zalewowe zwierzęta. Spośród ryb do hodowli tej nadają się najlepiej cierniki. Chować tę rybkę będziemy jednak tylko w okresie jej rozmnażania się, tj. późną wiosną. Jest to bowiem ryba bardzo ruchliwa i pełna temperamentu, nie należy więc długo jej więzić. Wybierzmy się zatem w maju lub czerwcu nad morze lub jakiekolwiek jezioro i spróbujmy wyłowić czerpakiem albo podrywką kilka cierników, zwanych popularnie kolkami. Spośród złowionych rybek wybierzemy sobie najładniejszego samczyka. Poznamy go łatwo po pięknej szacie godowej, którą przybiera na okres rozrodu. Ma on wówczas jaskrawoczerwone podgardle i częściowo nawet spód brzucha. Wyłowimy także kilka samiczek o silnie napęcznia- łych brzuszkach. Tak dobrane towarzystwo umieścimy w naszym uprzednio przy­gotowanym akwarium. Cierniki, które łatwo można hodować w małym nawet akwarium: a - cier- nik (kolka, Gasterosteus aculeatus), b - cierniczek (Pungitius pungitius), c - pocier- niec (Spinachia spinachia) Gdy tylko gniazdo jest gotowe, samczyk napędza do niego samiczkę dla złożenia ikry. Po złoże­niu ikry przez jedną samiczkę napędza on inne samiczki, które rów­nież składają ikrę. Następnie nad zapłodnioną ikrą czuwa już tylko samczyk, nie dopuszczając do niej nikogo, nawet samiczki. W okresie tym jest on bardzo bojowy. Wszystko to możemy oczywiście dokładnie prześledzić w naszym akwarium. Do hodowli akwaryjnej nadają się również młode, kilkucen­tymetrowe Stornie, pospolicie zwane flądrami. Po­trafią one zmieniać barwę ciała w zależności od zabarwienia pod­łoża. W akwarium zagrzebują się zwykle w piasku. Podobnie postę­pują także i inne rybki, jak np. młode węgorzyki lub tobiasze. Wysta­wiają one z piasku przeważnie tylko maleńki łepek.W akwarium słonawowodnym można ponadto hodować pięknie ubarwione kury diabły, maleńkie babki, a także młode dorsze, belony, węgorzyce i inne rybki. Większość z nich wymaga jednak wody zawierającej dużo tlenu. W wypadku dopro­wadzania tlenu do akwarium roślinność jest zbyteczna. Jednak dla niektórych ryb, żyjących w naturalnych warunkach wśród trawy morskiej, jak np. iglicznie i wężynki, rośliny są nieodzowne. Skorupiaki bałtyckie Bardzo interesującymi mieszkańcami akwariów będą także róż­norodne skorupiaki, począwszy od misternej pąkli, mieszczącej się w maleńkiej wapiennej skorupce, aż do pokaźnych podwojów i krabów. Hodowla tych zwierząt da nam z pewnością wiele emocji, r a zarazem umożliwi zapoznanie się z ich trybem życia. Najbardziej spośród nich nadają się do hodowli akwaryjnej niewielkie krabiki amerykańskie . Mogą one długo przebywać w niekorzystnych warunkach, wytrzymują znaczny ubytek tlenu w wodzie. Są poza tym bardzo mało wrażliwe na duże zmiany temperatury i zasolenia wody. Hodowaliśmy je nawet przez dłuż­szy czas, tak w wodzie niemal słodkiej, jak i oceanicznej, w jedno- litrowych słojach. Krabiki te zadomowiły się w ostatnich latach w Zalewie Wiś­lanym. Dosyć łatwo można je tam znaleźć w przystaniach rybac­kich na świeżo wyjętych z wody sieciach i w zakamarkach łodzi. Wyszukamy tam sobie kilka dorodnych krabików i przewieziemy je w wilgotnym mchu w naczyniu z dostępem powietrza. Przywiezione krabiki możemy umieścić w kilkunastolitrowym lub większym akwarium. Dobrze byłoby, jeśli warunki na to pozwolą, wybrać z całego towarzystwa ładną parkę: dużego, z potężnymi szczypcami samczyka i samiczkę, którą poznamy po szerokim odwłoku (podwiniętym pod ciało w kształcie płytki). Być może, doczekamy się, że pewnego dnia nasza samiczka ukaże się nam z przyklejonymi do odnóży odwłokowych jajami, z których po około 50 dniach wy­lęgną się milimetrowej wielkości larwy, zręcznie pływające w wodzie akwarium. Larwy te dopiero po pewnym czasie osiadają na dnie i przekształcają się w maleńkie krabiki, czego nam jednak dotychczas nie udało się prześledzić w akwarium. Świeżo umieszczone w akwarium krabiki zaczynają żwawo bie­gać. Lecz cóż to? Łażą one przeważnie bokiem wzdłuż ścianki akwarium. Wygląda to bardzo zabawnie. Nasz samczyk, wędrując wzdłuż brzegów akwarium czy to dla zwiedzenia, czy też dla wyszukania bezpiecznej kryjówki, zbliżył się w pewnym momencie nieopatrznie do pilnie strzeżonego przez ciernika gniazdka. Wojowniczy ciernik błyskawicznie zaatakował kraba, po czym cofnął się w głąb swojego "królestwa". Krabik cofnął się nieco i stanął w bardzo zabawnej pozycji obronnej. Na­stawił swe masywne szczypczyki w kierunku "wroga" i czekał, co będzie dalej. Po chwili oczekiwania wycofał się jednak w bezpiecz­niejsze miejsce. Warto dodać, że w większych akwariach można także hodować dużego kraba wełnistoszczypcego, przybysza ze wschodniej Azji. Do hodowli akwaryjnej doskonale nadają się również krewetki, przypominające trochę nasze słodkowodne raki.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Atrakcje oraz noclegi na wczasy dla Ciebie.
Ryby, Bałtyk, Flora i Fauna, Ryby Bałtyku, Akwaria morskie, Krewetka