kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

GDAŃSK — SOPOT — GDYNIA

13 June 2013r.

Zespół trzech miast nadbałtyckich, nazywany popularnie Trójmiastem, Gdańsk, Sopot, Gdynia (ok. 768300 mk.) zajmuje obszar ciągnący się pasem 35 km długości i 6-10 km szerokości wzdłuż Zatoki Gdańskiej. Miasta te łączy komunikacja autobu­sowa, tramwajowa, trolejbusowa i kolej elektryczna. Od strony zachodniej Trójmiasta, wśród zalesionych wzgórz, przebiega nowa obwodnica i rozciąga się Trójmiejski Park Krajobrazowy. Gdańsk (469 100 mk.), m. woj. położ. nad Zatoką Gdańską i Martwą Wisłą w miejscu, gdzie nizinne Żuławy stykają się z Wysoczyzną Gdańską. Przez miasto przepływają rzeki: Radunia i Motława. Prze­mysł okrętowy, metalowy, chemiczny, radiotechniczny, drzewny, spo­żywczy. Trzeci pod względem wielkości po Szczecinie i Gdyni port. Największa w kraju stocznia. Siedziba szkół wyższych: Politech­nika Gdańska, Akademia Medyczna, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, Wyższa Szkoła Muzyczna, Akademia Wychowania Fizycznego. Ponadto placówki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowe, Muzeum Archeologiczne, Centralne Muzeum 692 Morskie. Szereg instytucji artystycznych, m.in. Państwowa Ope­ra i Filharmonia Bałtycka, teatr "Wybrzeże". Wielkie centrum ruchu turystycznego. Ukazują się dzienniki: "Głos Wybrzeża", "Dziennik Bałtycki" i "Wieczór Wybrzeża" oraz tygodnik "Wybrzeże", miesię­cznik "Pomerania" i kwartalnik "Jantarowe Szlaki". Siedziba Wy­dawnictwa Morskiego i Oddziału Wydawnictwa "Ossolineum" oraz KAW. W X w. obronny gród ks. gdańsko-pomorskich z osiedlem rybacko-rzemieślniczym i portem handlowym. Pierwsza wzmianka 997 wymienia słowiańską nazwę Gdańsk ("urbs Gydda- nyze"), zapisaną w "Żywocie św. Wojciecha". W dokumencie papieskim 1148 wiadomość o porcie gdańskim. Gdańsk wchodzi wówczas w skład diecezji biskupa kujawskiego. Prawo miejskie i liczne przywileje za rządów księcia wschodniopomorskiego Świętopełka (1217-66). Jego syn Mściwoj II zapisuje Pomorze Gdańskie Polsce. 1308 podstępne opanowanie Gdańska przez Krzyżaków, którzy mordują ludność i niszczą miasto. Na miejscu d. grodu powstał ok. 1340 zamek, siedziba komtura. Osadnicy niemieccy zakładają na miejscu starszej osady Główne Miasto (prawo miejskie 1343), otoczone fosą i murami. Podczas wojny 13-letniej (1454-66) jeden z głównych ośrodków walki z Zakonem. Po przyłączeniu do Polski 1454-1793 okres potęgi i bogactwa. Szereg przywilejów królewskich, miasto monopolistą morskiego handlu zbożem i drzewem. Wspaniałe budowle i dzieła sztuki. Złoty wiek za panowania Stefana Batorego i Zygmunta m. Po drugim rozbiorze 1793 pod panowaniem Prus. Ogólny upadek, zastój w porcie. Zdobyty 1807 przez wojska napoleońskie pod wodzą marszałka Lefebvre (książę Gdańska), stanowił w 1.1808-15 wolne miasto. Od 2 poł. XIX w. stopniowy rozwój. Zakładanie polskich stowarzyszeń, wydawanie "Gazety Gdańskiej" (1891). Po I wojnie światowej (15 XI1920), na mocy traktatu wersalskiego przekształcony w Wolne Miasto, obsługujące zamorski handel państwa polskiego. W okresie międzywojennym szykanowanie Polaków i instytucji polskich. We wrześniu 1939 bohaterska obrona Westerplatte i gmachu Poczty Polskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej wymordowanie znacznej części ludności polskiej (cmentarz na Zaspie). 30 HI 1945 miasto zostąje wyzwolone przez wojska radzieckie n Frontu Białoruskiego i 4 Brygady Pancernej Wojska Polskiego. W wyniku walk ogromne zniszczenia w śródmieściu. Po wojnie rozbud. miasta, odbud. i rekonstrukcja budowli zabytkowych, rozbudowa i unowocześ­nienie urządzeń portowych, zakładów przemysłowych. Modernizacja układu komunikacyjne­go. Od 1970 budowa Portu Północnego, najnowocześniejszego i największego w Polsce. Pierwsza część portu, baza węglowa, oddana w 1974, baza paliw płynnych w 1975. Wraz z Portem wzniesiono Rafinerię Gdańską. Z Gdańska pochodzili m.in.: słynny fizyk G. Fahrenheit (1686-1736), astronom J. Heweliusz (1611-87) i filozof A. Schopenhauer (1788-1860). Śródmieście Gdańska składa się z historycznych dzielnic: Stare i Główne Miasto, Stare Przedmieście, wyspa Spichlerze oraz Dolne Miasto. Stare Miasto rozciąga się naprzeciw dworca głównego, po wsch. jego stronie. W skład Starego Miasta wchodzi Osiek (osiedle słowiańskie za czasów krzyżackich) i Zamczysko, teren najpierw grodu książąt pomor­skich, a następnie zamku krzyżackiego.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, Wycieczka, Gdańsk, Bałtyk