kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Gall Anonim o Pomorzu

18 July 2012r.

KASZTELANIA KSIĄŻĄT POMORSKICH "Słone i cuchnące ryby ongi ojcom obcy niósł dziś im świeżych, trzepotliwych wiezie syn za wozem wóz. Dumni ojce byli ongi, gdy za grodem brali gród dziś ich syny się nie trwożą burz ni szumu morskich wód." Gall Anonim. Wiraż z rozwojem sił wytwórczych następowały daleko Mące zmiany w organizacji społecznej i politycznej. Wspomniane "małe ziemie" zostały wchłonięte (IX—XI w.) przez organizmy silniejsze, lepiej zorganizowane, prężniejsze. Naturalnie takie podporządkowywanie istniejących ośrodków mlie obyło się bez walk, zapewne krwawych i zaciekłych. Nie znamy ani bohaterskich obrońców, ani brutalnych zdobywców. Możemy o tych zmaganiach wnioskować, kiedy łopata archeologa odsłania pozostałości zwęglonych palisad czy wałów obronnych. Ogień bowiem strawił umocnienia dawnych grodów, a centra władzy przenosiły się gdzie indziej. Tafcie ślady pożaru możemy dostrzec np. na Górze Zamkowej koło Żarnowca. Prawdopodobnie po zdobyciu tego grodu i zniszczeniu go zwycięzca rozpoczął władać większym terytorium, które miało swoją siedzibę w Pucku. To wytworzenie się nowego ośrodka administracyjnego nastąpiło prawdopodobnie w XII w. Nie należy też mniemać, że podbój jakiegoś terytorium musiał [być (trwały. Co pewien czas wybuchały walki wewnętrzne. Lokalni nobilowie — panowie, zwierzchnicy jakichś opoli, urzędnicy książęcy podnosili bunty, chcieli nawrotu do dawnych stosunków, rościli sóbie pretensje słuszne lufo niie do niezależności od władzy centralnej. Było to zjawisko typowe dla powstających stosunków feudalnych. Jedną z jego cech było to, że ziemię wspólnot rodowych oraz niczyją, bo nie osiadłą, książę uważał za swoją własność, a tym samym każdy jej użytkownik musiał uiszczać mu daniny — rentę. Ściągano ją siłą przy pomocy drużyny Zbrojnej, a następnie przy pomocy stworzonego aparatu urzędniczego. Te naszkicowane przemiany odbywały się powoli, w ciągłym zmaganiu się lokalnych wielmoży z władzą centralną, którą możemy zlokalizować w Gdańsku jako stolicy księstwa.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, pomorze