kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

GĄBIN — GOSTYNIN — KOWAL

25 June 2013r.

GĄBIN — GOSTYNIN — KOWAL Późnorenesansowa ambona i ołtarz boczny; ołtarz główny i stalle barokowe. Kilka rzeźb gotyckich. Przy kościele dwa jesiony—pomniki przyrody. Dwa spichlerze, przebud. na domy mieszkalne, XVIII/XIX w. Pomnik na grobach 269 żołnierzy Armii „Pomorze" poległych we wrześniu 1939. Od Gąbina do Łącka trasa fragmentami biegnie wśród lasów, wsch. krańcem Pojezierza Gostynińskiego. 103 km Zdwórz nad J. Zdworskim (ok. 353 ha), największym wśród jezior gostynińskich. 108 km Łąck nad J Łąckim Dużym. Państwowe Stado Ogierów. Pałac neorenesansowy z 2 poł. XIX w. w dużym parku. Obecnie w remoncie. Od pn. i wsch. wysokopienny las (stare dęby — pomniki przyrody). 3 km na pn. koło stacji kol. Łąck uroczysko „Podgórze", las sosnowy z kolonią czapli — rezerwat przyrody „Łąck". Koniec wariantu płockiego. Za wsią odgałęzienie drogi na pn. wsch. do Płocka (12 km, wariant w odwrotnym kierunku). 120 km Gostynin (90 m, 18 800 mk.), m. położ. nad rz. Skrwą. Zakłady sprzętu oświetleniowego, wytwórnia elementów budowlanych. Duży zakład mleczarski. Towarzystwo Miłośników Ziemi Gosty-nińskiej. W XIII w. kasztelania ks. Kondrada Mazowieckiego. Podgrodzie targowe otrzymało prawa miejskie w 1382. W 1611 w zamku więziony był car Wasyl Szujski z braćmi. Miasto zniszczone w czasie wojen szwedzkich. W 1824 osadzono niemieckich sukienników. Walki we wrześniu 1939 i styczniu 1945. W czasie okupacji terror hitlerowski, liczne miejsca upamiętnione. Grodzisko wczesnośredniowieczne. Zespół wzgórza zamkowego z XVI w. z basztą i kaplicą, przebud. XIX w. W rynku (pl. Wolności) ratusz klasycystyczny 1824, d. zajazd (nr 16), domy z 1 poł. XIX w. oraz pomnik Walki i Zwycięstwa. Na cmentarzu pomnik żołnierzy poległych we wrześniu 1939 oraz osób zamordowanych przez hitlerowców. 145 km Kowal (95 m, 3100 mk.), m. na krawędzi pradoliny Wisły. Tartak. Czynny warsztat kujawskiej ceramiki ludowej. Pierwotnie osada rzemieślnicza w sąsiedztwie grodu. Prawa miejskie z nadania Kazimierza Wielkiego, który tutaj się urodził (1310). Do 1772 siedziba starostwa i sądów grodzkich, do powstania listopadowego jedno z większych miast kujawskich. W XIX w. czynne olejarnie, garbarnie, młyny wietrzne. W odl. 5 km na pd. zach. Czerniewice, we wsi zakłady mięsne, powstałe w 1912. Od 70 lat specjalizujące się w produkcji bekonów. Połączenie z trasą 14. Za miastem trasa przecina doi. rz. Rakutówki (148 km) i dalej aż do Włocławka biegnie przez rozległe lasy nadwiślańskie, zach. skrajem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (1979) o pow. 38 949 ha, strefy ochronnej 12 395 ha. Ponad 60 jezior, głównie rynnowych. Największe J. Rakutowskie (351,0 ha, głęb. do 2,5 m). 13 km na pn. wsch. od Kowala rezerwat „Jazy" (2,62 ha). W 150-letnim drzewostanie sosnowym kole ia czapli siwej, a także gniazda kani Czarnej i kruka. W pobliżu rezerwatu ostoja łosia. W parku występują unikalne rośliny: aster gawędka, ostnica Jana, wężymordi ostrołódka kosmata. — 152 km. Przy szosie E 75 głaz (z prawej) ku czci ofiar terroru 716 hitlerowskiego (1965).

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, wakacje nad morzem, wakacje, wczasy, rezerwat