kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Dąbie

19 April 2013r.

DĄBIE. W odległości 8 km od centrum znajduje się wschodnie przedmieście Szczecina -— Dąbie (dojazd autobusem odchodzącym spod Basenu Kaszubskiego). Było to przez szereg wieków samodzielne miasteczko, leżące u ujścia rzeki Płony do jeziora Dąbie, którego długość w kierunku północ-południe wynosi 16 km, a powierzchnia 54 km2. Jezioro to jest czwartym co do wielkości na terenie państwa polskiego. O Dąbiu wspominały często kroniki średniowieczne jako o ważnym ośrodku handlowym. Najlepszym dowodem, że był to gród znaczny jest duży kościół gotycki zachowany do naszych czasów. Obok kościoła wznosi się zameczek myśliwski książąt pomorskich (również dobrze zachowany). Z murów miejskich przetrwały jedynie nieliczne fragmenty. Przedmieście to zostało w czasie ostatniej wojny silnie zniszczone, a wszystkie ważniejsze obiekty przemysłowe leżą w gruzach. Wielką atrakcją turystyczną Dąbia jest olbrzymie jezioro z rozłożonym nad jeziorem parkiem oraz piękną plażą. Dąbie jest również bazą rybacką. Port rybacki znajduje się u ujścia rzeki Płony. Na południe od Dąbia w odległości 4 km znajduje się przedmieście Zdroje (dojazd również autobusem odchodzącym spod Basenu Kaszubskiego w kierunku na Żydówce). Na północ od Dąbia rozciąga się wielka Puszcza Goleniowska a w niej znajduje się miasteczko Goleniów- Przez Goleniów prowadzi szosa do Kamienia i na wyspę Wolin. ZDROJE. Zdroje położone są bardzo malowniczo u wrót do przepięknej Puszczy Bukowej. Puszcza ta — to obok Wolińskiego Parku Narodowego najpiękniejszy na Pomorzu Zachodnim kompleks leśny — pokrywa wzniesienia dochodzące prawie do 150 metrów wysokości. Do puszczy prowadzą liczne drogi, ale najprędzej dotrzeć można do niej ulicą Szkolną. Po kilkunastu minutach przechadzki można podziwiać leżący w dali Szczecin i rozłożone nad jeziorem Dąbie. Przy dobrej pogodzie wzrok sięga bardzo daleko. W puszczy znajduje się cel krótkich wycieczek popołudniowych, "jezioro szmaragdów e". Jezioro o charakterystycznej, zielonej barwie wody kryje się w głębokiej kotlinie o stromych, piaszczystych brzegach dochodzących do 20 m wysokości. Po zachodniej stronie jeziora zbu-dowf.no most widokowy. Warto tu zaznaczyć, że jezioro to, posiadające tyle czaru, nie jest nr.turalne, lecz powstało w sztucznie wykopanym dole. Ze względu na bardzo strome brz'r i wielką głębokość nie nadaje się do kąpieli. Zd oje, to osada przemysłowa i letniskowa. Już »v XVII wieku eksploatowano tam złoża kredy, kwarców i iłów. Później wybudowano tu duża cementownię. Przed wojną ludność licząca oh ło 5000 osób trudniła się także przemyśleń.". otelowym, albowiem do Zdrojów w sezon:'^ letnim zjeżdżały rzesze mieszkańców Szczucina. Wojna nie oszczędziła tej pięknej mit .cowości. Obecnie trwa odbudowa. W Zd ojach uruchomione zostało gimnazjum ogrcd liczę. PODJUCHY 3 km od Zdrojów tuż nad Regalicą leży dziein ca Podjuchy. W czasie działań wojennych Podjuchy zostały bardzo silnie zniszczone mimo tego jednak warto tu pojechać. Niektóre dzielnice willowe leżą na stokach wzgórz Puszczy Bukowej. Przed wojną w Podjuchach ■mieszkało 10 tysięcy ludzi. Po ukończeniu odbudowy kolejowego mostu zwodzonego na Re-galicy, który połączył osiedle z centrum Szczecina, napływ osadników bez wątpienia wzrośnie. ŻYDÓWCE. 1 km od Pod juch leżą Żydówce. Znane są one obecnie z wielkiej fabryki sztucznego jedwabiu. GOLENIÓW. Goleniów liczy obecnie około 5000 mieszkańców. Miasteczko w czasie wojny zostało silnie zniszczone; również zabytki, stary kościół św. Katarzyny (gotyk) oraz Brama Wolińska, są uszkodzone, a ratusz leży zupełnie w gruzach. Dobrze natomiast zachowały się niektóre fragmenty murów miejskich; szczególnie piękny jest odcinek nad rzeką Iną w rejonie portu. Goleniów jest miasteczkiem przemysłowym: czynna jest tu wielka fabryka puszek. Dokoła miasta od Dąbia aż po Przybiernów ciągnie się puszcza o powierzchni 750 km2. Odległość Goleniowa od Dąbia 24 km, od miasta Wolina 43 km, a od Kamienia 50 km. Do ośrodków tych prowadzi zarówno linia kolejowa jak i autobusowa; ta ostatnia ma w Kamieniu połączenie ze Świnoujściem i Kołobrzegiem.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, przyroda, Kołobrzeg, wakacje, lato