kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

BYDGOSZCZ

25 June 2013r.

BYDGOSZCZ Bydgoszcz (51 m, 372 600 mk.), m. woj. położone nad Brdą. Duży ośrodek przemysłu maszynowego (Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Zremb-Makrum", Urządzeń Okrętowych „Famor"), metalowego (Zakłady Urządzeń Chłodniczych), środków transportu (Zakłady Rowerowe „Predom-Romet", ZNTK), elektrotechnicznego (Zakłady Radiowe „Unitra-Eltra", Aparatury Elektrycznej „Ema-Apator"), chemicznego (Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem", Przemysłu Gumowego „Stomil", Fotochemiczne „Organika-Foton"), skórzanego („Kobra"), spożywczego (zakłady mięsne), poligraficznego, meblowego, materiałów budowlanych, papierniczego, włókienniczego i odzieżowego (Zakłady Odzieżowe „Modus"). Węzeł komunikacyjny i port żeglugi śródlądowej. Ośrodek naukowy (Akademia Rolniczo-Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Muzyczna, Akademia Medyczna, liczne placówki PAN, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe) i kulturalny (Filharmonia Pomorska im. I. Paderewskiego, 2 teatry, opera, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, muzea i kilka salonów wystawowych). D. gród, od XIII w. siedziba kasztelana. Prawa miejskie 1346 z nadania Kazimierza Wielkiego. Okres rozkwitu 1451-1600 za rządów starostów z rodziny Kościeleckich. Handel zbożem i solą. Duże spichlerze, królewskie warzelnie, składy soli dla całego Pomorza i Kujaw. Rozwój rzemiosła, słynne piwo bydgoskie. U schyłku XVI w. założono mennicę najpierw prywatną, później królewską, w której bito monety i medale. W wyniku wojen szwedzkich upadek. W1. 1773-74 Fryderyk II korzystając z polskich projektów zbudował Kanał Bydgoski. Kanał ten połączył rz. Wisłę i Brdę z Notecią i Wartą, tworząc dogodny szlak wodny Wschód — Zachód. Po kolejnych przebud. w okresie Księstwa Warszawskiego, a następnie w 1.1905-15 jak również i obecnie stanowi część szlaku wodnego ZSRR — Polska — NRD. W XIX w. rozbud. miasta i przekształcenie go w znaczny ośrodek handlowo-przemysłowy. Akcja germanizacyjna. Po 1871 Niemcy niszczą większość średniowiecznych budowli zabytkowych. Pod zaborem pruskim Bydgoszcz stolicą regencji, w okresie Księstwa Warszawskiego stolicą departamentu. Po I wojnie światowej dalszy rozwój miasta. 3 i 4 września 1939 hitlerowscy dy wersanci usiłowali bezskutecznie opanować Bydgoszcz. Po wkroczeniu Niemców w odwet za patriotyczną postawę ludności krwawe masakry i rozstrzeliwania m.in. na Starym Rynku (tzw. Krwawa Niedziela, 10IX 1939). Liczba ofiar w czasie okupacji wyniosła ok. 36 000 osób. Wyzwolenie 2411945 przez wojska I Frontu Białoruskiego i 1 Armię WP. Po wojnie szybki rozwój, od 1945 siedziba województwa. Przebud. śródmieścia, nowe dzielnice mieszkaniowe, intensywny rozwój przemysłu. Z Bydgoszczą związanych jest wiele znanych postaci. Od 1922 na stałe związał się z miastem znakomity dramaturg, powieściopisarz i krytyk literacki A. Grzymała-Siedlecki (1876-1967), w 1. 1924-28 mieszkał tu J. Weyssenhoff, w 1. 1921-22 przebywał często u swej matki K. Szymanowski. Tu urodził się ks. prof. W. Gieburowski (1878-1943), muzykolog, reformator Poznańskiego Chóru Katedralnego i twórca jednego z najlepszych chórów chłopięco-męskich na świecie (dziś „Słowiki Poznańskie"). Z miastem związane jest również nazwisko L. Wyczółkowskiego, który tu często przebywał w 1. 1926-36. Nieliczne zabytki zgrupowane w rejonie Brdy i Starego Miasta, zamkniętego od wsch. ul. Bernardyńską, od pd. Wałami Jagiellońskimi, Nowym i Wełnianym Rynkiem oraz ul. Poznańską, od zach. ul. Świerczewskiego i ul. M. Buczka. Przy Starym Rynku, centrum Starego Miasta, gmach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zbud. 1778 jako sąd. We wrześniu 1939 Stary Rynek był miejscem egzekucji ludności cywilnej przez hitlerowców. Przed budynkiem Urzędu Miejskiego, na miejscu kaźni pomnik Walki i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej (1969, F. Masiak). Przy ul. Farnej późnogotycki * kościół farny XV/XVI w. Z kaplic zachowana kaplica Świętego Krzyża. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Różą 1466 (fund. J. Kościeleckiego). Mosiężna chrzcielnica XVII w., kamienne tablice grobowe XVII w. Stalle i ambona rokokowe. Wzdłuż ul. Przyrzecze nad Brdą Młyńską tzw. Wenecja Bydgoska, zespół zabytkowych budynków ciągnący się wzdłuż rzeki. U wsch. wylotu ul. Długiej, głównej arterii komunikacyjnej Starego Miasta, kościół pobernardyński, zbud. 1552. Pierwotnie gotycki, wielokrotnie przebud. Dzwonnica renesansowa. Między ul. Pod Blankami a Wałami Jagiellońskimi fragment fortyfikacji miejskich z basztą XV w. Nad Brdą 3 zabytkowe spichlerze, najstarszy z 1793, pozostałe z pocz. XIX w., obecnie Muzeum Okręgowe. Na rogu al. 1 Maja i ul. Jagiellońskiej d. kościół Klarysek. Wzniesiony w 1. 1582-1602. Późnogotycki, rozbud. w stylu renesansu (nawa 1645). Strop polichromowany, barokowy 1 poł. XVII w. W ołtarzu głównym Koronacja NMP i Boże Narodzenie, XVII w. Piękna kuta krata (1651) oddzielająca prezbiterium od nawy. Wyposażenie renesansowo-baro-kowe. Obok kościoła d. zabudowania klasztorne (1615-18), przebud. i rozbud. w XIX w., obecnie * Muzeum Okręgowe posiadające największy w kraju zbiór prac L. Wyczółkowskiego, a także dokumentów, listów i pamiątek osobistych. Na skwerze przy muzeum współczesne rzeźby figuralne. Współczesną architekturę reprezentuje gmach Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego przy ul. Libelta. Wzniesiony 1954-58 wg proj. inż. S. Klajbora, o wspaniałej akustyce. Od 1963 odbywają się co roku Festiwale Muzyki Polskiej, a od 1966 co trzy lata Międzynarodowe Festiwale i Kongresy Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej („Musica Antiąua Europae Orientalis"). Przy filharmonii działa jeden z nielicznych w Europie zespołów muzyki dawnej „Capella Bydgostiensis". Obok filharmonii, w parku J. Kochanowskiego, pomnik Sienkiewicza dłuta S. Horno-Popławskiego (1968) na miejscu zniszczonego przez Niemców oraz galeria parkowa pomników kompozytorów. Przy zbiegu ul. 24 Stycznia i al. Mickiewicza gmach Teatru Polskiego (1948), w którym odbywają się również przedstawienia Państwowej Opery. Naprzeciw, w parku, rzeźba „Łuczniczki" (dłuta F. Lepckego, 1910). U wylotu ul. Mickiewicza plac Weyssenhoffa z zespołem gmachów 732 Instytutów Rolniczych. okolice bydgoszczy, kobylnica W Bydgoszczy początek trasy 88 do Szczecina, 100 do Kościerzyny; koniec trasy 84 z Warszawy i skrzyżowanie z trasą 87. OKOLICE Bydgoszcz stanowi dogodny punkt wypadowy dla wycieczek, także pieszych, odbywanych znakowanymi szlakami w Bory Tucholskie. Jeden ze szlaków (im. Brdy) wiedzie z Bydgoszczy do Koronowa (znaki niebieskie, 35 km). Szereg szlaków znakowanych prowadzi do pobliskiej, położonej na pd. i pd. wsch. od miasta Puszczy Bydgoskiej, rozciągającej się na obszarze o dł. ok. 65 km i szer. od 12 do 20 km, charakteryzującej się występowaniem tarasów oraz form wydmowych. Inne ze szlaków wiodą przełomową doi. Wisły oraz dorzeczem Noteci i wzdłuż Górnego Kanału Noteckiego na Pałuki. Brda, w mniejszym stopniu Noteć (przepływająca w odl. ok. 27 km od Bydgoszczy i łącząca się z Brdą poprzez Kanał Bydgoski) stanowią uczęszczane szlaki kajakowe. 1.Borówno. 15 km na pn., nadjeziorny ośrodek wypoczynku świątecznego. Opisany przy trasie nr 87. 2.Chmielniki. 14 km na pd. wsch., ośrodek wypoczynku świątecznego OSiR w Bydgoszczy położ. nad J. Jezuickim (o pow. 146,7 ha, maksymalna głęb. 10 m), częściowo zalesionym (od pn. zach.) przy drodze głównej nr 25 (Bydgoszcz — Inowrocław). Plaża z pomostami spacerowymi, kąpielisko strzeżone, zakłady gastronomiczne i baza noclegowa oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego. Przez urozmaicone krajobrazowo tereny Puszczy Bydgoskiej do ośrodka znakowany szlak „Relaks" o dł. 17 km (zielony). Pn.-wsch. skrajem jeziora przebiegają szlaki: „Komputerków" z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego (37 km, czarny) i „Wolnościowy" z Bydgoszczy do Nowej Wsi Wielkiej (25 km, czerwony). 3. Janowo, w granicach Bydgoszczy. 10 km na pn. drogą główną nr 23 i dalej w prawo 1 km. Camping PTTK. Przez camping biegną szlaki turystyczne m.in. Brdy do Koronowa, a opodal im. L. Wyczółkowskiego (49 km, żółty) z Bydgoszczy do Wierzchucina.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, wakacje nad morzem, wakacje, kaszuby, Bydgoszcz