kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Bałtyk - epoka brązu

18 July 2012r.

Od 1700 r. p.n.e. rozpoczyna się na Pomorzu epoka brązu i trwa do około 650 r. p.n.e. Brąz (stop miedzi z cyną lub antymonem czy-arsenem) był materiałem drogim, trudno dostępnym dla wszystkich mieszkańców, jednak ułatwiającym ścinanie i obróbkę drewna. Wobec tego nadal spotykamy wyroby kamienne, ale wprowadzenie nowego metalu stanowiło oznakę dalszego postępu w rozwoju ekonomicznym Pomorza. Z wczesnej epoki brązu (1700-1450 lat p.n.e.) pochodzi kurhan z Prusiewa. W następnych fazach tej kultury spotykamy już wyroby miejscowego pochodzenia, co świadczyłoby o istnieniu miejscowych wytwórni, jeśli nie broni i narzędzi, to ozdób powszechnie używanych przez kobiety. Ozdobami nie gardzili także mężczyźni. Ludność tej epoki trudniła się rolnictwem, ale nadal rybołówstwo i łowiectwo odgrywało znaczną rolę. W ciągu trzeciego okresu brązu (1200—1000 p.n.e.) powstała kultura łużycka, obejmująca swym zasięgiem teren zajęty przez ludność prasłowiańską. Kultura ta wykazuje dużą trwałość, bo obserwujemy jej cechy przez blisko 900 lat. Była to kultura ludu rolniczego, a więc osiadłego, jak o tym świadczą znaleziska, a w tym sierpy — jedne z nich przypominały używane do naszych czasów, inne były odmienne, proste. W skarbach pochodzących ze wszystkich faz epoki brązu spotykamy nawet ozdoby ze złota. Jednak w tym pozornie jednolitym kulturowo okresie spotykamy pewne jakby zahamowania. Czasami w znaleziskach znajdują się przedmioty staranniej lub mniej umiejętnie wykonane. Pierwsze znalazły się tu drogą wymiany, drugie powstały w miejscowych warsztatach. Z osad palowych typowych, znanych i lepiej zbadanych, możemy wymienić jedną na pograniczu wsi Góra i Orle. Badacze wyodrębniają w tej kulturze grupę kaszubską, obejmującą swoim zasięgiem dzisiejsze powiaty pucki, wejherowski i lęborski. Z importów należy wspomnieć o mieczach pochodzących z północy. Może już wtedy Bałtyk nie dzielił, lecz łączył-

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Baza noclegów na wczasy w nadmorskich miejscowościach.
wczasy, historia