kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Bałtyk 9 tyś lat p.n.e.

18 July 2012r.

Człowiek epoki kamienia bardzo powoli zdobywał niezbędne mu umiejętności, przyswajał zdobycze, które nam wydają się łatwe i normalne, a w tamtych odległych czasach stanowiły o zmianie trybu życia. Umiejętność sporządzenia garnka pozwalała na ugotowanie ciepłej strawy, a zapoznanie się z tkactwem dawało lżejszy od skór i wygodniejszy przyodziewek. Analizując wykopaliska pochodzące z osad epoki kamiennej możemy zaobserwować pewne okresy większego lub mniejszego postępu. Niektóre grupy znały łuk i możemy sądzić, że utrzymywały się przede wszystkim z łowów; w tych gromadach oswojono najpierw psa. W innych broń ta zanika, pojawiają się natomiast prymitywne narzędzia do uprawy roli. Świadczą o tym znaleziska ziaren zbóż, w tym pszenicy, jęczmienia, prosa, rzadziej owsa i żyta. W okresie piątego i czwartego tysiąclecia p.n.e. oswojono bydło rogate, kozy, owce i świnie. Przyjmuje się, że ludzie prowadzili życie osiadłe. Na terenie nas interesującym odkopano taką osadę pochodzącą z końca piątego tysiąclecia p.n.e. we wsi Ostrów. Członkowie późniejszej kultury, datowanej na okres 2500—1700 lat p.n.e., a nazywanej rzucewską od osady znalezionej w Rzucewie byli znowu ludem koczowniczym. Możemy przyjąć, że podstawowe ich zajęcie stanowiło polowanie na foki i rybołówstwo, naturalnie przybrzeżne. W Bałtyku żyły w tym czasie dwa gatunki fok: szara, spotykana obecnie, i grenlandzka bytująca dziś jedynie w Oceanie Lodowatym. Łowili oni naturalnie ryby morskie i śródlądowe, które znajdowały się w wodach zatoki. Polowali na zwierzynę leśną i wodne ptactwo. Hodowali również zwierzęta domowe, najprawdopodobniej świnie i krowy. Wątpliwość natomiast budzą znalezione ziarna zbóż. Mogły one pochodzić nie z własnej uprawy, ale z importu, uzyskiwać je bowiem mogli na drodze wymiany. Narzędzia były robione z miejscowego krzemienia. Jako ozdób używano paciorków rurkowatych wykonanych z bursztynu. Mieszkano w prostokątnych domach słupowych, budowanych na zboczu wzgórza blisko wybrzeża na sztucznie wykonanych tarasach.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, historia, Morze Bałtyckie