kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Akwarium słonowodne

27 February 2013r.

Do założenia akwarium słonowodnego wystarczy w zupełności zbiornik szklany o pojemności kilkunastu, a nawet kilku litrów. Nam udało się nawet hodować niektóre zwierzęta bałtyckie w nie­wielkich krystalizatorach i wekach. Konieczne jest jednak w ta­kich wypadkach częste oczyszczanie i uzupełnianie wyparowanej wody. Jak postarać się o wodę morską? Bardzo często powodem zniechęcającym do tego rodzaju akwa­riów jest problem transportu wody morskiej. Otóż zamiast natu­ralnej wody morskiej możemy z powodzeniem używać sztucznej, o zbliżonym składzie chemicznym. Otrzymamy ją przez rozpuszcze­nie w jednym litrze wody wodociągowej następujących soli: chlorek sodu (NaCl) - 26,5 g siarczan magnezu (MgS04) — 3,3 g chlorek magnezu (MgCla) — 2,4 g chlorek wapnia (CaCl2) — 1,1 g chlorek potasu (KC1) — 0,7 g kwaśny węglan sodu (NaHC03) — 0,2 g bromek sodu (NaBr) — 0,1 g Pamiętać jednak należy, iż woda bałtycka ma zasolenie 7 — 8°/00, to jest około 5 razy mniejsze od normalnego zasolenia mórz. Wobec tego podane wyżej ilości soli musimy rozpuścić nie w jednym, lecz w pięciu litrach wody. Sole te można kupić w centralach chemicznych i sklepach "Cezasu". Nie każdy będzie mógł, oczywiście, postarać się o powyższe sole, dlatego też podamy inny sposób. Jeżeli chcemy założyć mniej­sze akwarium, to najlepiej po prostu przewieźć sobie wodę bałtycką w odpowiednim naczyniu. Najbardziej nadają się do tego celu nie­rdzewne, blaszane naczynia (bańki od mleka) lub też butle szklane (balony) w odpowiednim opakowaniu. Wodę morską do założeniaakwarium pobierać należy w miarę możliwości z miejsc oddalony^ i od portów i ujść rzecznych, aby uniknąć szkodliwych zanieczyszczeń i niepotrzebnego rozcieńczenia wody. Gdyby transport zbyt dużej ilości wody okazał się kłopotliwy wówczas można by było spróbować jeszcze nieco innej kombinacji Otóż dobre rezultaty osiągaliśmy przy użyciu rozcieńczonej wody bałtyckiej z niewielkim dodatkiem zwykłej soli kuchennej. Roz- cieńczenie takie (około 5°/00 zasolenia) wytrzymuje większość zwie­rząt naszego morza, jak np. wężynki, babki, cierniki, kury diabły, flądry, krewetki, garnele, kiełże, lasonogi i różne mięczaki. W warun­kach tych udało się nam hodować ponadto niektóre słodkowodne rośliny, a szczególnie walisnerię. Szukamy roślin do akwarium morskiego Zanim umieścimy roślinność w akwarium, musimy w nim odpo­wiednio przygotować podłoże. W tym celu układamy na dnie 2—3- -centymetrową warstwę złożoną z mieszaniny ziemi ogrodowej z torfem i piaskiem rzecznym. Dobrze jest do mieszaniny tej dodać także kawałeczki wapienia (kredy lub starej zaprawy murarskiej) i sporą ilość utłuczonego na proszek węgla drzewnego. Warstwę tę pokrywamy szczelnie niewielką ilością gliny, na którą nakładamy, w zależności od wielkości akwarium, 4—8-centymetrową warstwę dokładnie przemytego piasku (nadmorskiego lub rzecznego). Piasek i warstwy głębsze układamy w ten sposób, aby otrzymać pochyłą powierzchnię. Ułatwi to nam później oczyszczanie akwarium, ponieważ nieczystości gromadzić się będą w jednym jego końcu. Na dnie umieścić można jeszcze trochę żwiru i kilka muszelek znalezionych na plaży nadmorskiej. Z tyłu akwarium ułożymy parę większych kamieni z pąklami lub glonami. Można również z tyłu zbudować fragment skały podwodnej. W tym celu rozmaite odłamki wiążemy zwykłym cementem. Teraz dopiero zajmiemy się zebraniem odpowiednich roślin do naszego akwarium. Rośliny kwiatowe, jak np. rdestnica lub trawa morska, porastają dno Bałtyku na głębokości kilku metrów. Można by spróbować wyłowić je skrobaczką osadzoną na długim drążku. A może znajdziemy je przy brzegu wyrwane przez fale? Sposób ułożenia dna w akwarium: a - piasek, b - glina, c - podkład ziemny z domieszką wapna i węgla drzewnego Hodowla tych roślin w akwarium nie będzie długotrwała, gdyż są to rośliny jednoroczne, ale też nie sprawi nam zapewne większych trudności. Trochę gorzej będzie z glonami morskimi, które wymagają przeważnie czystej i silnie przewietrzanej wody. W naszych hodo­wlach ginęły one niestety dosyć często. Glonów bałtyckich szukać należy przede wszystkim na brzegach kamienistych. Zbierać je trzeba razem z podłożem, do którego są przytwierdzone. Stosunkowo najlepiej hodują się zielenice. Oprócz roślin morskich w akwarium naszym z powodzeniem ho­dować można również niektóre rośliny słodkowodne. Jak już wspo­minaliśmy, najlepiej nadaje się do tego wali s ner i a , hodowana bardzo często przez miłośników akwariów. Jej wydłużone, taśmowate liście wyrastają z płożących się po dnie kłączy. Jest to roślina bardzo dogodna do hodowli, ponieważ w sprzyjających wa­runkach rozmnaża się bardzo szybko przez kłącza podziemne. Roś­liny sadzimy głównie wzdłuż tylnej ścianki akwarium, pozostawiając z przodu wolną przestrzeń dla obserwacji. Do założenia jednego akwarium wystarczy najczęściej kilka roślin, które w krótkim czasie rozmnożą się same, tak że będziemy musieli je później nawet prze­rzedzać. Walisneria nie znosi jednak zbyt dużego zasolenia wody, toteż hodować ją można w wodzie o zasoleniu co najwyżej 3 — 5°/00.

ocena 3.6/5 (na podstawie 17 ocen)

Akwarium, Bałtyk, Flora i Fauna, Bałtyk, Fauna Morska