kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Rozwój Gospodarki Towarowo-Pieniężnej na Pomorzu Zachodnim

23 sierpień 2013r.

ROZWÓJ GOSPODARKI TOWAROWO-PIENIĘŻNEJ 2, Rozszerzanie osadnictwa wiejskiego Pierwsza połowa XIV wieku — to czasy dalszego rozwoju kolonizacji wewnętrznej i szerzenia się prawa niemieckiego. Proces ten obejmuje stopniowo tereny położone dalej na wschód oraz prawie bezludne dotychczas nieurodzajne ziemie Pojezierza. Obok posuwającej się od zachodu wzdłuż Wybrzeża i od Wybrzeża sięgającej stamtąd na południe fali ko-lonizacyjnej, wywodzącej się z Dolnej Saksonii (i dalej położonych krajów), od południowego zachodu postępowała w kierunku Pojezierza kolonizacja brandenburska.