kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Pomorze po wojnie trzynastoletniej - rządy Krzyzackie

20 lipiec 2012r.

Zagarnięte tereny podzielili Krzyżacy na komturstwa, w ramach których wydzielano czasami mniejsze jednostki administracyjne, zwane najczęściej wójtostwami — podległe bądź bezpośrednio kom-turom, bądź samemu wielkiemu mistrzowi. W komturstwie gdańskim utworzono specjalny urząd rybicki (Fischamt) z siedzibą w Pucku. Pierwszego urzędnika, imieniem Chrystian, spotykamy dopiero w 1338 ,r. Do tego czasu prawdopodobnie żył jeszcze dawny kasztelan i wykonywał władzę w imieniu nowych panów. Zakres władzy rybickiego był szerszy niżby należało


Walka o Pomorze

25 lipiec 2012r.

W lipcu 1626 r. król szwedzki Gustaw Adolf rozpoczął wojnę o ujście Wisły, czyli o Pomorze. Pragnął on zagarnąć południowe wybrzeże Bałtyku i opanować Gdańsk, aby móc z niego ciągnąć korzyści. Jeden z kaprów szwedzkich działających na Zatoce Gdańskiej powiedział wręcz, że jego pan chce zdobyć trzy beczki złota (3 000 000 zł pol.), a sam Gustaw Adolf przyznawał, że celem prowadzonej przezeń wojny jest zdobycie przy pomocy "biednych szwedzkich chłopów" wielu łupów. Nieszczęściem starostwa puckiego w tej wojnie było to, że w styczniu 1626 r. zmarł Jan Wejher i zostało ono pozbawione organizatora obrony. Starostwo odziedziczyła żona Jana Anna ze Szczawińskich,, która żadnych zdolności wojskowych nie mogła mieć, była to już zresztą kobieta w podeszłych latach. O ibraku zabezpieczenia wybrzeża w tym czasie może świadczyć fakt bardzo znamienny. W maju 1625 r. krążył bezkarnie po Zatoce Gdańskiej kaper szwedzki Piotr Spiiryng. Dnia 26 maja napadł na szkutę mieszczanina puckiego Jana Fentu-na żeglującego z ładunkiem drewna do Gdańska. Na wysokości Oksywia Spiryng podpłynął do szkuty puckiej i pod groźbą muszkietów zmusił załogę ido opuszczenia statku i udania się szalupą do miasta. Ładunek cenniejszy zabrał, szkutę spalił. Ofiarą tegoż kapra padł również inny szyper pucki, Wawrzyniec Kukule.


Krajobraz Pomorski

16 lipiec 2013r.

Krajobraz. Najpiękniejszą okolicą województwa jest Szwajcaria Kaszubska, a wiele uroku ma też brzeg morski pod Orłowem i Rozewiem. Najpiękniejsza część doliny Wisły ciągnie się od Chełmna po Gniew, szczególnie w okolicy Sartawic, które nazywają perłą Wisły. W Borach Tucholskich pięknością krajobrazu odznaczają się doliny Matawy (Rulewska Szwaj-racja), Czarnej Wody (od Tlenia po "Błędno), Brdy (od Klonowa przez Tucholę do Woziwody), okolicę jeziora Kalemba (Osiek) i Charzykowskiego (Chojnice). Północna część Borów Tucholskich w szczególności okolice jeziora Wdzydze, to smutny krajobraz zrzadka zalesionych piasków.