kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Krokowa

16 July 2013r.

Krokowa Wieś kaszubska w pobliżu Jez. Żarnowieckiego i morza. Dawna rezydencja rodziny von Krokow to 3-skrzydtowy, 3-kondygnacyjny patac z wieżą. W latach 90. XX w. dzięki środkom z Fundacji Współpracy Polsko-Nie-mieckiej, rodzina von Krockow i samorząd gminy odbudowali patac i zagospodarowali park, powstał ośrodek międzynarodowych kontaktów Europejskie Spotkania - Kaszubskie Centrum Kultury (hotel). W parku relikty fortyfikacji z XVII w. (rowy, waty obronne), potężne drzewa (platan, lipa, wiąz, jawor, klon, modrzew, tulipanowiec amerykański, jodła kaukaska).