kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

Gryfice

03 September 2013r.

Gryfice Źródła pisane informują o lokacji Gryfic na prawie lu-beckim w 1262 roku. W literaturze przedmiotu wzmiankowana jest zwłaszcza rywalizacja Gryfic z Trzebiatowem o prawo do swobodnej żeglugi statków kupieckich po Redze. Miasto położone jest bowiem w dolnym biegu rzeki, w odległości ok. 30 km od Bałtyku, a handel z ośrodkami nadmorskimi odgrywał tu znaczącą rolę