kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

 

GDAŃSK — SOPOT — GDYNIA

13 czerwiec 2013r.

Zespół trzech miast nadbałtyckich, nazywany popularnie Trójmiastem, Gdańsk, Sopot, Gdynia (ok. 768300 mk.) zajmuje obszar ciągnący się pasem 35 km długości i 6-10 km szerokości wzdłuż Zatoki Gdańskiej. Miasta te łączy komunikacja autobu­sowa, tramwajowa, trolejbusowa i kolej elektryczna. Od strony zachodniej Trójmiasta, wśród zalesionych wzgórz, przebiega nowa obwodnica i rozciąga się Trójmiejski Park Krajobrazowy.


GDAŃSK

13 czerwiec 2013r.

GDAŃSK. Kościół Naj­świętszej Marii Panny we wnętrzu cenne dzieła sztuki, m.in. gotycka rzeźba Pięknej Madonny pocz. XV w. W bocznym ołtarzu kopia obrazu "Sąd Ostateczny" J. Memlinga (oryginał w Muzeum Narodowym). Obok kościoła barokowa * kaplica królewska, zbud. 1678-81 (Tylman z Gameren), fund. Jana III Sobieskiego, i gotycka plebania 1518. Powrót na ul. Długą, na zamknięciu której od wsch. gotycki * ratusz Głównego Miasta zbud. 1368-82, rozbud. w XV i XVI w. Fasada wsch. 1465, rzeźbione i malowane orły polskie XV i XVI w. Na wysmukłej wieży (82 m, piękny widok na miasto i okolice) renesansowy hełm ze złoconą statuą Zygmunta Augusta 1561, odbud. 1950. Obecnie siedziba Muzeum Historii m. Gdańska.


Wyspa Spichlerze

13 czerwiec 2013r.

Wyspa Spichlerze leży na wsch. od Starego Przedmieścia i Główne­go Miasta. Na niej kilka odbud. spichlerzy (wszystkie spalone 1945). Nowoczesny budynek hotelu "Novotel". Nad Nową Motławą 2 obronne baszty Bramy Stągiewnej 1517-19. Na pn. wyspa Ołowianka, gdzie Spichlerz Królewski zbud. 1621 (J. Strakowski), odbud. po 1945. Na wyspie Ołowiance w odbud. spichlerzach główna ekspozycja Central­nego Muzeum Morskiego. Dolne Miasto leży na wscl... od Nowej Motławy. Otoczone od pd. potężnym wieńcem fos i * bastionów XVII w. W ich ciągu Brama Żuławska 1628, Śluza Kamienna 1623 i * Brama Nizinna 1626. Przy ul. Elbląskiej gotycki kościół św. Barbary XIV-XV w. Na pl. Wałowym Mała Zbrojownia 1645.


GDAŃSK — SOPOT

13 czerwiec 2013r.

GDAŃSK — SOPOT Na pn. wsch. od Oliwy powstała wielka dzielnica Przymorze. W sąsiedztwie nowe osiedle mieszkaniowe "Żabianka", graniczące z Sopotem. Na wsch. Jelitkowo z plażami nadmorskimi i dwoma nowoczesnymi hotelami "Posejdon" i "Marina". W Gdańsku koniec tras: 78, 79, 80 z Warszawy, 94 ze Szczecina i początek tras: 82 na Hel i 83 do Łeby. Wyjazd z Gdańska w kierunku pn.-zach. do Sopotu (11 km). Sopot (49 700 mk.), m., kąpielisko i uzdrowisko nadmorskie,


GDAŃSK —ŁEBA

13 czerwiec 2013r.

GDAŃSK —ŁEBA 107 km, droga drugorzędna. Trasa biegnie przez najbardziej pofalowaną i najwyżej wzniesioną część Pojezierza Pomorskiego, Pojezierze Kaszubskie oraz przez Wybrzeża Słowińskie i Kaszubskie. Łeba leży nad j. Łebsko (7530 ha), jednym z największych jezior w Polsce, typu mierzejowego, oddzielonym od morza ruchomymi wydmami. Trasa prowadzi przez interesujący region etnograficzny (Kaszuby). JASIEŃ — ŻUKOWO — (SZYMBARK) — KARTU:


Zwycięstwo Stosunków Feudalnych na Pomorzu Zachodnim

22 sierpień 2013r.

ZWYCIĘSTWO STOSUNKÓW FEUDALNYCH NA POMORZU ZACHODNIM (1124—1295) Stosunkowo najobfitszy dział stanowią źródła dokumentowe, sporządzone przez książąt i biskupów jako przedstawicieli grupy panującej, już to w związku z ich działalnością polityczną, już to działalnością osadniczą. Na wzmiankę zasługują zwłaszcza liczne nadania ziemi, renty gruntowej, immunitetów, solanek i in. Natomiast dokumenty lokacyjne wsi, z wyszczególnieniem uprawnień i ciężarów ludności chłopskiej, są bardzo rzadkie. Zachowało się również bardzo niewiele akt do organizacji skarbowej państwa. Z ważniejszych należy wymienić taryfy celne z roku 1159, 1253—1278 (Szczecin), 1278 (Gryfia).