kwatery w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  Następna >

Pojezierze Kaszubskie

13 June 2012r.

Pojezierze Kaszubskie, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja, należy do najatrakcyjniejszych pod względem krajoznawczym obszarów naszego kraju. Od dziesiątków lat kraina ta odwiedzana jest rok rocznie przez licznych turystów pragnących poznać jej dzieje, zabytki, sztukę ludową, mieszkańców i ich zajęcia, a przede wszystkim malownicze krajobrazy, charakterystyczne ogromną ilością jezior, bogatą rzeźbą powierzchni i licznymi lasami. O wszystkich tych wartościach informujemy i adresujemy do turystów i krajoznawców.


Kaszubskie Jeziora

13 June 2012r.

Ukształtowanie powierzchni krainy kaszubskich jezior nastąpiło w czwartorzędzie, tj. okresie geologicznym trwającym w przybliżeniu ostatni milion lat. Okres ten dzieli się na dwie epoki: plejstocenu — jak przyjęto nazywać epokę lodowcową, oraz holocenu, inaczej postglacjału, czyli epokę polodowcową, trwającą na terenie Pomorza od około 17 000 lat. W epoce lodowcowej nastąpiła inwazja olbrzymich mas lodu, które zsunąwszy się z gór Skandynawii ogarnęły między innymi cały prawie obszar Polski, wdzierając się aż w Sudety, Bramę Morawską i na Pogórze Karpackie. Następujące później ocieplenia, to znów ochłodzenia klimatu powodowały, że lód wycofywał się ku północy, czyli topniał, a z nawrotem zimna wracał znów na opuszczone tereny. Nawrotów tych było według niektórych badaczy trzy lub cztery i odpowiednia do tego ilość międzylodowcowych okresów ocieplenia nazywanych interglacjałami. Ostatni, najmłodszy postój lodowca, tzw. zlodowacenie bałtyckie albo glacjał


Na kaszubach

13 June 2012r.

GLEBY, Gleby na interesującym nas obszarze, powstałe głównie z materiałów polodowcowych, nie należą na ogół do urodzajnych. Występują tu najczęściej gleby zaliczane do klasy IV, V i VI. W powiecie kartuskim spotykamy głównie piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny i piaski, w których występują obficie żwiry i kamienie. Jeszcze lichsze gleby znajdziemy w powiecie kościerskim, zwłaszcza w jego południowo-zachodniej części na obszarach sandrowych, gdzie występują głównie jałowe piaski nadające się do zalesienia przez sosnę. Teren Pojezierza Kaszubskiego jest ubogi w surowce mineralne. Spotyka się tu gliny służące do wyrobu cegły i glinkę garncarską, kamień polny, żwir i piasek, wykorzystywane przez przemysł budowlany. Częsty jest również torf, wykorzystywany głównie jako paliwo. Gdzieniegdzie znajdują się złoża rudy darniowej, nie nadającej


GĄBIN — GOSTYNIN — KOWAL

25 June 2013r.

GĄBIN — GOSTYNIN — KOWAL Późnorenesansowa ambona i ołtarz boczny; ołtarz główny i stalle barokowe. Kilka rzeźb gotyckich. Przy kościele dwa jesiony—pomniki przyrody. Dwa spichlerze, przebud. na domy mieszkalne, XVIII/XIX w. Pomnik na grobach 269 żołnierzy Armii „Pomorze" poległych we wrześniu 1939. Od Gąbina do Łącka trasa fragmentami biegnie wśród lasów, wsch. krańcem Pojezierza Gostynińskiego.


WŁOCŁAWEK

25 June 2013r.

WŁOCŁAWEK ok. 280 mieszkańców Włocławka — Polaków i Żydów. Na miejscu egzekucji płyty. Prochy pomordowanych ekshumowano na cmentarz we Włocławku. 160 km Włocławek (65 m, 119 200 mk.), m. woj. połoz. nad Wisłą, na granicy Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Ośrodek przemysłu chemicznego (Zakłady Azotowe, Fabryka Farb i Lakierów), maszynowego (Zakłady Mechaniczne „Włocławek" — ZPC „Ursus"), metalowego i ceramicznego (Fabryka Lin i Drutu „Drumet", Zakłady Ceramiki Stołowej — włocławskie fajanse), papierniczego (Zakłady Celulozowo-Papierni-cze), spożywczego (Zakłady Koncentratów Spożywczych, Przetwórstwa Owocowo-Warzywniczego, Wytwórcze „Społem").


ZBRACHLIN — NIESZAWA — CIECHOCINEK — ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

25 June 2013r.

ZBRACHLIN — NIESZAWA — CIECHOCINEK — ALEKSANDRÓW KUJAWSKI. 23 km, droga lokalna. — 6 km Nieszawa (1800 mk.), m. nad Wisłą. D. port rzeczny, miejscowość o walorach turystyczno-krajoznawczych. Prawa miejskie 1460 z nadania Kazimierza Jagiellończyka. W XVI w. okres rozkwitu (spichlerz Kujaw, duży port, browary, składy soli, wyrób sukna). W XVIII w. powolny upadek.


TORUŃ — FORDON — BYDGOSZCZ

25 June 2013r.

TORUŃ — FORDON — BYDGOSZCZ. 47 km, droga główna nr 10. Wyjazd z Torunia na zach. ul. Szosa Bydgoska, z prawej mijając kompleks zabudowań ,,Merinotexu", największego w Polsce producenta przędzy czesankowej elanowo-argonowej i ozdobnej (zbud. w 1.1959-65). — 75 km Fordon, w obrębie Bydgoszczy. Przemyśl spożywczy, ceramiczny i drzewny. Historia związana z Wyszogrodem (grodzisko wczesnośredniowieczne na pd. zach., ok. 500 m od centrum dzielnicy). Lokacja 1382, potwierdzona 1424. Ok. 2,5km na pn. zach. „Dolina Śmierci",


Strona 3 z 4, < Poprzednia  1  2  [3]  4  Następna >